De Beestenbende

Aanpassing maatregelen vogelgriep

18 april 2017

Het ministerie heeft op 13 april 2017 de maatregelen voor vogelgriep versoepeld. De deskundigen geven echter aan dat het gevaar voor besmetting met vogelgriep nog niet geheel geweken is. Een belangrijke reden om de regels te versoepelen is dat de deskundigen aangeven dat het risico van bv. (bezoekers van) kinderboerderijen om een besmetting op een pluimveebedrijf te veroorzaken heel klein zijn. 

De afschermplicht die sinds november 2016 van kracht is, wordt nog niet opgeheven. Kinderboerderijen mochten bezoekers niet in contact laten komen met pluimvee en watervogels om mogelijke verspreiding van het virus naar pluimveebedrijven via bezoekers te voorkomen. De deskundigen menen dat op dit moment de kans op verspreiding naar pluimveebedrijven klein is, waardoor de bezoekersregeling is versoepeld.

Dit betekent voor ons:
• Bezoekers mogen bij de verblijven komen van het pluimvee en de watervogels. Het is mogelijk alle dieren te laten zien en er zijn geen regels vastgelegd over de afstand.
• Kippen mogen gehouden worden in eigen ren of volière. Deze hoeft niet van bovenaf of aan de zijdes volledig afgedekt te zijn, zolang voldaan kan worden aan het zoveel mogelijk voorkomen van contact met wilde vogels.
• Het los laten lopen van kippen en watervogels is nog niet toegestaan.