Like Stad & Natuur Almere

De Oostvaarders

Meer beschutting in Oostvaardersbos

17 november 2017

Volgende week begint Staatsbosbeheer weer met boswerkzaamheden in het Oostvaardersbos bij Almere.  Naast de aanleg van ‘kralen’  worden er dit najaar ook oudere bomen met boombescherming geplant.

Vanaf maandag, 20 november wordt er gewerkt in het Oosvaardersbos. Sinds 2011 worden er jaarlijks een aantal zogenoemde ‘kralen’ aangelegd. Dit zijn in cirkels gelegde takkenhopen, waarbinnen doornstruiken en jonge bomen worden aangeplant. De kralen dienen in de eerste jaren ter bescherming van de jonge aanplant tegen vraat van de grote grazers die, met name in de winterperiode, het bosgebied op zoeken voor beschutting.

Het bosgebied biedt echter in de huidige staat nog onvoldoende beschutting voor de dieren. Dit heeft met een tweetal factoren te maken. In het Oostvaardersbos stonden veel opstanden met populier en essen. De populieren, die zo’n 40 jaar geleden zijn geplant, zijn inmiddels aan het einde van hun levenscyclus gekomen en raken in verval. De toppen breken uit de bomen en bij een storm vallen ze gemakkelijk om. De essen hebben last van de zeer besmettelijke ziekte essentaksterfte en gaan binnen afzienbare tijd dood. Door beide ontwikkelingen zijn de laatste jaren veel open plekken in het bos ontstaan en is de beschutting afgenomen.

Nieuw in de aanpak van het bosgebied is dat we nu ook oudere bomen gaan planten tussen de ‘kralen’. Dit om de nieuwe generatie bomen en struiken sneller van de grond te krijgen. Om vraat van de grote grazers te voorkomen worden de individuele bomen van gaas voorzien. Na verloop van tijd zijn de bomen vraatbestendig zodat het gaas weg kan. We werken met meer vraatbestendige boomsoorten, met name eik, berk, robinia en beuk. De komende weken worden er zo’n 1300 bomen aangeplant in dit bosgebied. U kunt mogelijk enige overlast hebben van plantmachines die aan het werk zijn.

In de Oostvaardersplassen staan natuurlijke processen voorop. De spontane bosontwikkeling, die voor beschutting  kan zorgen laat echter naar verwachting te lang op zich wachten terwijl we de beschuttingsopgave sneller gerealiseerd zouden willen hebben. Vandaar de aanleg van de kralen en het planten van bomen en struiken. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met boswachter Hans-Erik Kuypers via 06-5576941