Like Stad & Natuur Almere

De Oostvaarders

12°C

De partners

De horeca in het natuurbelevingcentrum wordt verzorgd door Paviljoen de Oostvaarders. De Oostvaardersplassen worden beheerd door Staatsbosbeheer. Het IVN  organiseert af en toe een excursie door het Oostvaardersbos. De Vogel- en natuurwacht organiseert regelmatig vogelkijkmiddagen en lezingen en excursies. KidzKlix verzorgt mooie foto-excursies voor groepen, o.a. in de omgeving van het natuurbelevingcentrum.