Like Stad & Natuur Almere

Het Vroege Vogelbos

Berenklauwen uit het bos!

2 juli 2020

Onze schapen grazen op veel percelen in het bos, zij eten de toppen uit de berenklauw, zodat deze geen zaad kunnen zetten. Voor schapen kan dit geen kwaad, sterker nog ze vinden het heerlijk. Waar de schapen niet kunnen komen, proberen we de berenklauw in toom te houden door ze handmatig weg te maaien. Dit gebeurt met een groep vrijwilligers in opdracht van Stad & Natuur en onder begeleiding van Landschapsbeheer Flevoland. Dit voorjaar hebben we de reuzenberenklauw in het Vroege Vogelbos op een andere manier bestreden i.v.m. corona. Een aantal vrijwilligers wilde wel door blijven gaan met het werk en hebben onderling het bos verdeeld. Zij hebben op eigen gelegenheid gewerkt. De resultaten zijn heel goed. Normaal hebben we 4 avonden waarop we het hele bos twee keer nalopen. Op de meeste plekken is dit jaar veel vaker bestreden. Ook heeft een deel van de mensen de wortels verwijderd! Onze dank aan de harde werkers is groot. In Almere is de overlast van berenklauw groot, in het Vroege Vogelbos is het min of meer onder controle door de inzet van schapen en vrijwilligers, maar dit is dus zeer arbeidsintensief.

In het najaar gaat de vrijwilligersgroep verder met onder andere het opschonen van de poelen en het verwijderen van jonge bomen uit de bosrand en het aanleggen van takkenrillen. Interesse om ook een keer de handen uit de mouwen te steken? Meld je dan aan via info@stadennatuur.nl voor meer informatie.