Like Stad & Natuur Almere

Upcyclecentrum

Upcyclecentrum
21°C

Upcyclecentrum

Upcyclecentrum: afval bestaat niet

De gemeente  Almere  heeft  de  ambitie  om  een  stad  zonder  afval  te  worden.  Het  Upcyclecentrum draagt  daaraan  bij  door  ondernemers  en  burgers  te laten ontdekken  welke  nieuwe  producten  gemaakt  kunnen  worden  van  afval, want  afval  is  grondstof. Voor dit doel is er een educatieruimte in het Upcyclecentrum. Hiermee wilde de gemeente inwoners  en  bedrijven  uitdagen  tot  duurzaam  consumeren  en  het  scheiden  van  (afval)grondstoffen.  Ook moest er een verbinding  worden gemaakt  met  schoolprogramma’s,  door in  het  educatiecentrum  lesprogramma’s  aan te bieden gericht  op  afvalbewustwording  bij  kinderen. In 2018 heeft Stad & Natuur een pilot-activiteit georganiseerd ‘Dromen over Reststromen’, waarbij leerlingen van basisschool de Flierefluiter onderzoek hebben gedaan en ontwerpen hebben gemaakt, gebaseerd op de principes van de circulaire economie. Na deze succesvolle pilot is er verder nagedacht over de toekomst van de educatieruimte voor het Upcyclecentrum en dat heeft geresulteerd in een projectaanpak. De  gemeente  heeft  Stad  &  Natuur  in  juni  2018  gevraagd  de  coördinatie  van dit  project  uit  te  voeren  in  samenwerking  met  Stadsreiniging  gemeente  Almere. Op 1 juli is het project ‘Programmering’ gestart, waarvoor een meerjarenplan en docentenhandleiding wordt ontwikkeld. Het doel is om begin 2019 het definitieve advies en een handleiding met lesopdrachten voor primair onderwijs groep 7/8 op te leveren.

Op 16 januari is de opening geweest van het belevingscentrum, hier leest u er meer over!