Groene schoolpleinen

Samen leer je meer!
4°C

Groene schoolpleinen

Omdat elk kind een groen schoolplein verdient!

De meeste schoolpleinen zijn betegeld, hebben een zandbak en een aantal speeltoestellen. Kinderen kunnen er rennen, ravotten en klauteren. Oftewel, ze kunnen volop hun energie kwijt. Een ‘grijs’ schoolplein is daarmee vooral een praktische schoolplein.  

 

De vraag hoe je een schoolplein zo groen mogelijk maakt, speelt doorgaans een minder grote rol bij het ontwerpen. Dat is een gemiste kans. Want naast dat een groen schoolplein bijdraagt aan een duurzame en circulaire toekomst, biedt het veel meer uitdaging voor alle type kinderen - óók voor kinderen die liever rustig spelen in plaats van rennen en klimmen.  

 

Juist wanneer we het over kinderen hebben, hebben we het over de toekomst. Het is belangrijk dat elk kind kan opgroeien in een leefbare wereld voor mens, dier en plant. Duurzaamheid en circulariteit dragen hier in belangrijke mate aan bij. Deze uitgangspunten komen samen in een groen schoolplein. Maar groene schoolpleinen hebben nog veel meer voordelen.  

 

Donker Groep heeft als groenbedrijf jarenlange ervaring in huis met het ontwerpen en realiseren van groene schoolpleinen. Daarnaast biedt Stad & Natuur aansluitend een educatiefprogramma waar leerkrachten en leerlingen mee aan de slag kunnen op het vernieuwde groene schoolplein. 

 

 

Uitdaging voor elk kind

Een groen schoolplein is afgestemd op de verschillende leeftijden, de ontwikkeling en spelbehoeftes van alle jongens en meisjes op school. We kijken bij het ontwerpen altijd naar de verschillende type kinderen, die wij onderverdelen in zogenaamde rouwers, douwers, bouwers en schouwers. Essentieel voor de inrichting van groene schoolpleinen, zijn routing en ruimtelijke indeling. Juist deze aspecten dragen ertoe bij dat voor ieder kind een plek is om op zijn of haar manier te spelen.

Buiten lesgeven

Een groen speelplein is een bron van wetenswaardigheden en heeft daarmee een hoog educatief karakter. Een groen speelplein is een bron van wetenswaardigheden en heeft daarmee een hoog educatief karakter. Sommige plantensoorten zijn zelfs leuk om mee te rekenen, zoals het zevenblad en de éénbes. Tot slot is het voor kinderen leuker om buiten les te krijgen, dan in een lokaal.  

Meer biodiversiteit

Op een groen schoolplein is veel ruimte voor struiken, planten en bomen. Dit zorgt voor biodiversiteit. Dieren als vogels en egels vinden er een schuil- of nestelplek. Insecten die een rol spelen bij de bestuiving van voedingsgewassen krijgen meer leefruimte. Een groen schoolplein draagt bij aan het in balans brengen en houden van de natuur. Door veel groen en minder tegels is er bovendien meer ruimte voor regenwater om de grond in te zakken.

Circulair en duurzaam

Donker Groep gaat zorgvuldig om met wat er al is. Weggooien van oude materialen gebeurt niet, tenzij het écht niet anders kan. Tegels die we uit het oude schoolplein halen, gebruikeDonker Groep gaat zorgvuldig om met wat er al is. Weggooien van oude materialen gebeurt niet, tenzij het écht niet anders kan. Tegels die we uit het oude schoolplein halen, gebruiken we opnieuw. We gebruiken daarnaast veel natuurlijke spelelementen. Een uitstekend alternatief voor een klimtoestel is bijvoorbeeld een klimboom. 

Kinderen mogen meehelpen

We laten kinderen meedenken over het realiseren van hun groene schoolplein. Ze mogen vertellen wat ze er zoal willen doen. Wij gebruiken hun wensen voor het ontwerp. Waar mogelijk mogen kinderen helpen bij de realisatie van het plein. Ze leren hierdoor hoe dingen werken en wat de toegevoegde waarde van een groen schoolplein is. Daarnaast voelen ze zich meer betrokken.

Toegankelijkheid

Een schoolplein moet leuk zijn voor ieder kind. De groene schoolpleinen zijn ook toegankelijk voor kinderen die (tijdelijk) in een rolstoel zitten of op andere wijze een beperking hebben. Een groen schoolplein draagt bij aan inclusief spelen en past binnen de visie van inclusief onderwijs. Bewegen is voor alle kinderen goed. Zelfs met kleine, relatief eenvoudige oplossingen op een schoolplein wordt voor hen al veel bereikt.

Subsidie voor groene schoolpleinen

Er zijn verschillende landelijke organisaties die subsidies en fondsen beschikbaar stellen voor groene schoolpleinen. Ook provinciaal, regionaal en lokaal zijn er verschillende regelingen. Het aanvragen van subsidie is een tijdrovende bezigheid, daarom wordt er samengewerkt met subsidie- en projectactiesbureau dat samen met jou de aanvraag in orde maakt. Er is geen maximum aan de subsidie aanvraag en dit kan het hele jaar door.

Wie werken er samen?

Stad & Natuur en Donker Groep werken samen met verschillende (lokale) partners. Het doel: alle schoolpleinen in Almere vergroenen!

Doe mee!

Heb je als school interesse in een groen schoolplein? Meld je dan aan via educatie@stadennatuur.nl. Stad & Natuur en donkergroep nemen de school bij de hand in de realisatie van het groene schoolplein. Samen wordt er gekeken naar de mogelijkheden op het schoolplein! Bekijk ook voor meer informatie het Stappenplan.

VEELGESTELDE VRAGEN

Een groen schoolplein kent veel natuurlijke elementen, zoals natuurlijke ondergronden, bomen, planten en struiken. De meeste spelelementen op een groen schoolplein bestaan uit natuurlijk materiaal. Bij het gebruik van speeltoestellen wordt er gekeken naar circulaire mogelijkheden en hergebruik. Een groen schoolplein is daarmee zeer duurzaam en circulair en draagt bij aan een groene toekomst.
Legio! Vanwege de vele bomen, planten en struiken, heeft een groen schoolplein een hoog educatief karakter. Kinderen kunnen bijvoorbeeld leren over insecten, de seizoenen, hoe vruchten groeien en hoe vogels nesten maken. Met sommige plantensoorten kunnen kinderen leren rekenen. Denk aan het zevenblad en de eenbes. Ook mogelijke duurzame oplossingen op een groen schoolplein, zoals een wateropvang, kunnen verweven worden in lessen. De kinderen leren buiten niet alleen door te zien en te luisteren, maar ook door gebruik te maken van hun andere zintuigen.
Zonder twijfel! De keuze van de soorten beplanting zorgt voor een meerwaarde in de biodiversiteit. Door verschillende bomen, struiken en planten te plaatsen op een groen schoolplein, krijgen insecten zoals bijen meer leefruimte. Vogels kunnen er een nest bouwen, egels hebben een verstopplaats. Hoe minder grijze tegels een schoolplein heeft, hoe meer de natuur weer ruimte krijgen.
Een groen schoolplein is zo ingericht dat elk kind zich er kan vermaken; zowel rustig spelen als ravotten is mogelijk zonder dat kinderen elkaar in de weg zitten. Dit maakt dat ieder kind er zichzelf kan zijn. Een groen schoolplein is toegankelijk voor alle kinderen, ook zij die (tijdelijk) in een rolstoel zitten. Een groen schoolplein draagt volop bij aan de biodiversiteit. Het is bovendien een duurzame en circulaire oplossing.
De kosten van een groen schoolplein hangt af van de precieze wensen. Gemiddeld liggen de kosten rond de 30.000 en 40.000 euro inclusief btw.
De subsidie geldt voor scholen die een groen schoolplein willen laten aanleggen. Een voorwaarde is wel dat deze pleinen buiten schooltijd openbaar toegankelijk.
De hoeveelheid subsidie die u ontvangt, mag niet het benodigde bedrag voor het ontwerp en de realisatie van een schoolplein overschrijden. Los hiervan is er geen maximum.
Er is geen uiterste aanvraagdatum voor het aanvragen van subsidie voor het vergroenen van uw schoolplein. Dit kan het hele jaar door. Houd er rekening mee dat er weken tot maanden tussen de subsidieaanvraag en de toezegging kunnen zitten.
U mag subsidie aanvragen voor groene schoolpleinen die buiten schooltijd openbaar toegankelijk zijn. Daarnaast mag het aan te vragen bedrag niet hoger zijn dan het benodigde bedrag.
Groene schoolpleinen zijn al jarenlang onze specialiteit. Duurzaamheid en circulair werken zitten in ons DNA. U kunt ons inschakelen voor het ontwerpen en realiseren van het groene schoolplein voor uw school. Wij geloven in de toegevoegde waarde van participatie en vragen de leerlingen van uw school wat zij graag willen doen op het groene schoolplein. We kijken daarnaast naar wat een schoolplein biedt en proberen zoveel mogelijk elementen te hergebruiken. Verder voegen we natuurlijke spelelementen toe. De speeltoestellen die wij plaatsen, zijn ofwel van hergebruikte onderdelen/objecten gemaakt, ofwel op duurzame en circulaire wijze geproduceerd. Tot slot kunnen wij u op weg helpen bij de subsidie- of fondsaanvraag voor uw groene schoolplein.
Stad & Natuur heeft een variƫteit aan lessen die uitermate geschikt zijn om in te zetten op het groene schoolplein.