Circulaire economie

Thema: circulaire economie

Consumeren. Verbruiken. Weggooien. Volgens sommigen is Nederland een echte consumptiemaatschappij. Dit kost helaas wel veel grondstoffen en energie, en produceert veel afval. Dat is lang niet altijd goed voor de natuur en onze leefomgeving. Wat kan je eigenlijk nog maken met afval? Bestaat er eigenlijk wel zoiets als afval? Kan onze economie ook circulair gemaakt worden?

Binnen het thema “Circulaire economie” werkt Stad & Natuur aan twee maatschappelijke vraagstukken. Deze vraagstukken staan hieronder. 

Let op: het aanbod van Stad & Natuur voor het voortgezet onderwijs wordt momenteel vernieuwd. Voor actuele informatie kun je contact met ons opnemen via educatie@stadennatuur.nl.

                

Afval = grondsTOF

Gemiddeld produceert een Nederlander ongeveer 490 kg afval per jaar. Veel van deze materialen worden verbrand of op andere manieren “gedowncycled”. Dit zorgt voor enorme vervuiling van de natuur en verspilt de beperkte grondstoffen die wij hier op aarde hebben. De gemeente  Almere  heeft de ambitie  om een stad zonder afval te worden, waarin afval weer wordt gebruikt om nieuwe dingen van te maken. Maar hoe kun je afval weer gebruiken voor nieuwe producten? Kun je eigenlijk wel alles opnieuw gebruiken? Hoe voorkom je überhaupt dat afval ontstaat?

Duurzame energie

In de Nederlandse energiebehoefte wordt op dit moment nog grotendeels voorzien door middel van de verbranding van fossiele brandstoffen zoals kool en gas. Deze verbranding wordt vaak aangewezen als één van de grootste veroorzakers van klimaatverandering, maar er zomaar mee stoppen is helaas nog niet zo makkelijk! Er is nog een lange weg te gaan om het doel van een volledige overstap naar duurzame energie in 2050 te behalen. Hoe kan die overstap naar duurzame energie worden gemaakt? Waar kan duurzaam energie mee worden geproduceerd? Kunnen we de uitstoot van broeikasgassen ongedaan maken?