Like Stad & Natuur Almere

Over Stad & Natuur

De natuur dichterbij
10°C

Over Stad & Natuur

Onze missie: natuurbeleving
Stad & Natuur laat Almeerders de natuur in en rond Almere beleven op een directe en toegankelijke manier. In opdracht van de gemeente Almere betrekken wij jong en oud bij de Almeerse blauwe en groene buitenruimte. Dit doen we in onze locaties verspreid over de stad; elk met een eigen karakter, functies en activiteiten, waar educatie, recreatie en meedoen in het groen centraal staan. Onze kerntaken zijn het beheren en programmeren van onze locaties, het organiseren en communiceren van activiteiten en het functioneren als kennisloket. Daarnaast spelen wij een toenemende rol in advisering en informatievoorziening op het gebied van educatie voor natuur, milieu en duurzaamheid. Daarmee draagt Stad & Natuur bij aan het positieve, groene en innovatieve imago van Almere.

De natuur dichterbij
Basis voor onze activiteiten is het verbinden van de inwoners van Almere en de stedelijke omgeving met de natuur. Om deze doelstelling voor elkaar te krijgen, worden onze drie programmalijnen recreatie, educatie en participatie gevuld met een rijk aanbod aan activiteiten op onze acht locaties verspreid over de stad. Jaarlijks ontvangen we hier 300.000 recreanten waarvan 20.000 gerichte bezoekers aan onze evenementen zoals de succesvolle Nacht van de Nacht. Daarnaast nemen jaarlijks 26.000 leerlingen van primair tot beroepsonderwijs deel aan onze programma's en activiteiten. Dit doen we met 15 vaste medewerkers, ruim 200 vrijwilligers en een groot aantal partners als Playing for Succes, het Almeerse onderwijs, het IVN-Almere, de Vogelwacht, Staatsbosbeheer, Urban Greeners, de Schoor, VMCA, Almeerse ondernemers en natuurlijk Gemeente Almere. Uitgangspunt is dat iedereen de unieke natuur van Almere kan ontdekken en beleven, dicht bij huis.

Waarom wij natuur nodig hebben
De natuur heeft een positief effect op mensen. Het vermindert sociale stress en verandert onze mindset. Stimuleren van beweging zorgt voor meer hersenactiviteit en betere verbinding tussen twee hersenhelften. Buiten spelen en sporten helpen hierbij. Met Growing Green Cities laat Almere oplossingen zien voor vraagstukken rondom voeding, de groene omgeving, energieproductie en gezondheid. Hierbij staat een groene gezonde leefstijl centraal in een groene, gezonde stad. Recente wetenschappelijke studies tonen aan dat buiten zijn in het groen ons fysieke en mentale welzijn bevorderen, vooral voor mensen in stedelijke omgevingen. Daarnaast levert een natuurlijke omgeving een impuls voor het vestigingsklimaat voor bedrijven, een geliefd woonklimaat en kansen voor recreatieve en toeristische ontwikkeling. Het unieke karakter van de groen-blauwe opzet van Almere biedt alle mogelijkheden waaraan Stad & Natuur een belangrijke bijdrage levert. Denk aan de doorontwikkeling van Stadslandgoed de Kemphaan, de randzone Oostvaardersplassen (Almeersepoort) en de kustzone Almere Poort.

Onze locaties
* Stadslandgoed de Kemphaan
* Vroege Vogelbos met Schaapskooi, Almere Haven
* Den Uylpark met kinderboerderij, Almere Stad
* Natuurbelevingcentrum De Oostvaarders, Oostvaardersplassen in Almere Buiten
* Kinderboerderij de Beestenbende, Almere Buiten
* Het Klokhuis, Almere Poort
* De Stad en Natuur bus, Almere Poort
* Greenlab, Sterrenschool de Ruimte in Almere Poort

 “Wij brengen de natuur dichter bij de mensen en de mensen dichter bij de natuur.”

Innovatief en divers programma
Stad & Natuur biedt een uitgebreid educatief en recreatief natuurbelevingprogramma aan. Dit programma zal door zijn innovatiekracht en diversiteit enerzijds, en het beheer van unieke groene ontmoetingsplekken anderzijds, meerdere doelgroepen aanspreken en betrekken bij de natuur in hun leefomgeving. 

Medewerkers
VLNR:Directeur/bestuurder: Liesbeth Bronkhorst
Yves Lodewijks, Margrietha Rengers, Thera Jellema, Danielle Petter, Joyce Grobben, Roos van Kesteren, Ingeborg Janmaat, Sabrina Heiner (uit dienst), Mariska Oostland, Coen van Kesteren, Willemijn Huizenga.

Nog niet op de foto: Jochgem van Dijk, Evelien Lodewijks, Carina Graman, Jasper Willems, Amy Bos en Karen Dijkhof. 

 

Geschiedenis
Wij bieden al meer dan 30 jaar natuur- en milieueducatie voor het Almeerse onderwijs. Sinds 1 juli 2009 doen wij dat als zelfstandige Stichting Stad & Natuur Almere. Daarvoor waren deze werkzaamheden ondergebracht bij de gemeentelijke NME-afdeling.  De afgelopen jaren heeft Stad & Natuur ook een uitgebreid recreatief natuurbelevingprogramma ontwikkeld en uitgevoerd voor het Almeerse publiek. Een groot deel van ons recreatieve en educatieve programma vindt plaats op een van onze locaties. Elke locatie heeft zijn eigen karakter, functie en activiteiten. 

In de zomer van 2014 vierde Stad & Natuur haar 5-jarig bestaan. In die 5 jaar hebben wij vele nieuwe en succesvolle activiteiten op het gebied van natuurbeleving ontwikkeld, en maar liefst vier nieuwe locaties. In totaal programmeert Stad & Natuur op 8 verschillende locaties.

Download hier de pdf van het 5-jarig bestaan van Stad & Natuur.