Like Stad & Natuur Almere

Raad van Toezicht

De natuur dichterbij
10°C

Raad van Toezicht

Stad & Natuur kent als stichting een raad van toezicht met maximaal 7 leden en een directeur die tevens het bestuur vormt. De raad van toezicht heeft tot taak controle uit te oefenen op de inhoudelijke en financiële resultaten (de raad keurt daartoe een aantal in de statuten omschreven bestuursbesluiten goed) en fungeert als belangrijke adviseur voor het bestuur. De leden van de raad van toezicht zijn vrijwilligers en ontvangen een bescheiden onkostenvergoeding. Hieronder ziet u een overzicht van de leden van de raad van toezicht:

Meindert Eijgenstein
Irene van Hooff
Hans Marsé
Cees Okkerse (voorzitter)
Wolter Tjeenk Willink