Like Stad & Natuur Almere

Raad van Toezicht

De natuur dichterbij
13°C

Raad van Toezicht

Stad & Natuur kent een raad van toezicht met maximaal 7 leden en een directeur die tevens het bestuur vormt. De raad van toezicht heeft tot taak controle uit te oefenen op de inhoudelijke en financiële resultaten (de raad keurt daartoe een aantal in de statuten omschreven bestuursbesluiten goed) en fungeert als belangrijke adviseur voor het bestuur. De leden van de raad van toezicht zijn vrijwilligers en ontvangen een bescheiden onkostenvergoeding. Hieronder ziet u een overzicht van de leden van de raad van toezicht.

Meindert Eijgenstijn
Irene van Hooff
Peter Lommerse
Hans Marsé
Cees Okkerse (voorzitter) 

Afgetreden per 17/4:
Herman Reimert 
Henk Smeeman