Raad van toezicht

In 2014 is het bestuursmodel van Stad & Natuur Almere gewijzigd. Er is nu een raad van toezicht met 5 leden en een directeur die tevens het bestuur vormt. De raad van toezicht heeft tot taak controle uit te oefenen op de inhoudelijke en financiële resultaten (de raad keurt daartoe een aantal in de statuten omschreven bestuursbesluiten goed) en fungeert als belangrijke adviseur voor het bestuur. De leden van de raad van toezicht zijn vrijwilligers en ontvangen een bescheiden onkostenvergoeding. Hieronder ziet u een overzicht van de leden van de raad van toezicht (van links naar rechts):

Peter Lommerse
Meindert Eijgenstijn
Wendelien Vos 
Herman Reimert (vice-voorzitter)
Henk Smeeman (voorzitter)