Like Stad & Natuur Almere

Nieuws

Berichtgeving over bezuiniging

8 november 2018

Zoals via de pers bekend is geworden, hebben de politieke partijen die deel uitmaken van het huidige college van de gemeente Almere, in het coalitie akkoord een forse bezuiniging ingeboekt op de financiële bijdrage aan Stad & Natuur. Dit betreft € 500.000,- met ingang van 2021; de facto ongeveer 50% van de subsidie. Dit was een donderslag bij heldere hemel voor alle betrokkenen en gezien de inhoud van het coalitie akkoord niet logisch. Uit recent overleg met wethouder Hilde van Garderen en de tekst van de programmabegroting 2019, blijkt dat deze bezuiniging nog aan de orde is. Definitieve besluitvorming door de gemeenteraad zal plaatsvinden in het kader van de voorjaarsnota 2019.

Stad & Natuur is in gesprek met de gemeente over de wijze van invulling. Stad & Natuur is optimistisch over de toekomst, gezien de ambities van de gemeente op het gebied van duurzaamheid en de groene en gezonde stad. Stad & Natuur is dé Almeerse uitvoeringsorganisatie om deze ambities dichtbij en samen met de Almeerders in de praktijk te brengen. De afgelopen jaren heeft Stad & Natuur bewezen dat zij de verbinding kan leggen tussen de inwoners van Almere en hun groene en gezonde leefomgeving, en inwoners kan enthousiasmeren en motiveren om zich daar persoonlijk voor in te zetten. Jaarlijks bereiken wij 20.000 leerlingen met het educatieve programma. Wij laten ruim 200.000 Almeerders kennismaken met de bijzondere groene plekken in Almere en met een duurzame leefstijl. Ook bieden wij honderden vrijwilligers de mogelijkheid om actief betrokken te zijn. Daarom kan Stad & Natuur zich ook niet voorstellen dat de bezuiniging zal leiden tot een structurele en zeer forse beperking van de inzet van Stad & Natuur voor de duurzame, groene en gezonde ambities van Almere.