Almeerderstrand nieuws

Werkzaamheden IJmeerdijk

14 maart 2023

De dijk langs het Almeerderstrand wordt ingericht als duinlandschap door de gemeente Almere. Ook wordt op het meest zuidelijk deel van het gebied - ter hoogte van het spoor - een nieuwe parkeerplaats aangelegd voor bezoekers van het Almeerderstrand. Deze werkzaamheden starten op 15 maart en zijn naar verwachting eind juli klaar.

Stad & Natuur blijft bereikbaar

De activiteiten van Stad & Natuur op het Almeerderstrand blijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar via onder andere de Poortdreef en de Muiderzandweg. Eventuele tijdelijke parkeerplaatsen zullen met borden worden aangegeven.

Het fietspad evenwijdig aan de IJmeerdijk (vanaf het hoogbouwgebied DUIN tot aan het spoor) wordt afgesloten en verwijderd. Hiervoor komt een omleidingsroute.

Meer informatie

De verwachting is dat de werkzaamheden eind juli zijn afgerond. Bekijk voor meer informatie over de voortgang de website van de gemeente Almere: https://www.almere.nl/wijken-in-almere-poort/duin/werkzaamheden-ijmeerdijk#:~:text=De%20aanleg%20van%20DUIN%20gaat,verwachting%20eind%20juli%202023%20klaar