Sterk Techniek onderwijs

Techniek voor het voortgezet onderwijs
13°C

Sterk Techniek Onderwijs

Almeerse vmbo-scholen aan de slag met techniek

Er is in Nederland een groot tekort aan technisch personeel. Het project Sterk Techniek Onderwijs Almere is opgezet om jongeren enthousiast te maken voor techniek en technologie. Zeven Almeerse vmbo-scholen doen mee aan het programma. In opdracht van bedrijven en organisaties werken de leerlingen aan echte maatschappelijke vraagstukken. Zo maken ze kennis met techniekwereld en de bijbehorende beroepsmogelijkheden. Stad & Natuur heeft geholpen in de ontwikkeling van de pilots en ondersteunt de scholen in het finetunen van de programma’s.

 

Tekort aan technische vakmensen

Het tekort aan vakbekwame technici in Nederland leidt onder meer tot problemen bij het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen, bijvoorbeeld als het gaat om de energietransitie en de overgang naar de circulaire economie. Alhoewel technische opleidingen het aantal aanmeldingen sinds een paar jaar langzaam zien stijgen, blijft het vmbo nog achter. Terwijl juist de vraag naar praktisch opgeleide vakmensen groot is. Voldoende aandacht voor het opleiden van vakbekwame technici blijft dus belangrijk.

Landelijk programma

Gelukkig weten onderwijs, bedrijfsleven en overheden elkaar hierbij steeds beter te vinden. Zo is in 2020 het landelijke programma Sterk Techniek Onderwijs van start gegaan. Dit programma heeft als doel het techniekonderwijs te vernieuwen en de interesse voor techniek onder jongeren te vergroten. 

Sterk Techniek Onderwijs Almere

In Almere hebben zeven VO-scholen de handen ineengeslagen. Samen met lokale organisaties en bedrijven geven zij invulling aan het Almeerse programma. Stad & Natuur is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de zeven lesprogramma’s, die op zeven vmbo-scholen in Almere worden aangeboden. De lesprogramma’s laten de belangrijke rol van techniek zien in onze maatschappij.

Zeven werelden van techniek

De lespakketten van Sterk Techniek Onderwijs Almere bestaan uit zeven praktijkopdrachten die gaan over techniek in de regio: de zeven werelden van techniek. De leerlingen gaan voor opdrachtgevers aan de slag met levensechte praktijkopdrachten die variëren van het ontwerpen en bouwen van een eigen moestuinbak tot het zelf bouwen van windturbine. Want vooral door te ‘doen’ komt de wereld van techniek tot leven!

Rol Stad & Natuur

De lesprogramma’s zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de zeven Almeerse VO-scholen. Daarbij heeft Stad & Natuur het proces gecoördineerd en geholpen in de ontwikkeling van de lespakketten. Daarnaast hebben wij op de inhoud invulling gegeven aan de thema's duurzaamheid en circulaire economie, die in techniek een belangrijke rol spelen.

Planning

De pilot is in januari 2021 van start gegaan. Het project loopt tot 2023. Daarna zijn de lesprogramma’s geïntegreerd in het curriculum van de scholen.

Deelnemende scholen

De Almeerse scholen die deelnemen aan het project zijn Aeres VMBO Almere, Arte College, Baken Stad College, Buitenhout College, Echnaton, OSG De Meergronden en het Nautilus College.

Ontwikkelpartners

Beleef je Beroep ontwikkelt en organiseert activiteiten, onderwijsprogramma's en -materialen waarbij jongeren kennismaken met beroepen. Binnen STO Almere heeft Beleef je Beroep de rol van projectleider op zich genomen. Ook Jinc is betrokken bij de ontwikkeling van het programma. Jinc helpt jongeren van 8 tot en met 16 jaar op weg naar een goede startpositie op de arbeidsmarkt. Voor STO Almere organiseert Jinc bliksemstages.

Andere samenwerkingspartners

ROC van Flevoland, Hogeschool Windesheim, IW Nederland, Techniek Opleidingen Flevoland, Van Dorp Installaties, Almeersewind, De Glasbak, Alfen, OOM, Hoppenbrouwers Techniek, Upcyclecentrum Almere, Almere Kenniscentrum Talent, Flevo Campus. OldeRikkert, Heutink, Ministerie van Defensie, WijTechniek, Boogaart, Rob Verlinden, Miba, Gemeente Almere, TSR, Garage Glasmeier, Knipscheer Infra Groep.

Updates

Graag delen we updates rond het Sterk Techiek Onderwijs project.

[5 september 2022] Educatief aanbod Stad & Natuur uitgebreid met techniekkisten
Met ingang van het nieuwe schooljaar is het educatieve aanbod van Stad & Natuur uitgebreid met twee techniekkisten voor het voortgezet onderwijs. De starterskit ‘Microcomputers’ kan worden gebruikt voor het ontwerpen van prototypes en domoticatsystemen. De leskist bevat verschillende sensoren, lampjes, motoren en een uitgebreid pakket aan proefjes die in de klas uitgevoerd kunnen worden.

De leskist ‘VR-brillen’ kan worden gebruikt voor de techniekwerelden van “Hightech & Science” en “Digitaal, media en entertainment”, maar sluit ook aan op andere thema’s. Docenten kunnen de techniekkisten online boeken.

[24 juni 2021] presentatie van de lesprogramma's
In januari zijn we gestart met als uitgangspunt de 7 werelden van techniek, waar alle 7 VMBO scholen uit Almere de afgelopen maanden gezamenlijk lesprogramma’s hebben ontwikkeld.

Vorige week hebben de scholen de lesprogramma’s aan elkaar gepresenteerd. Een leuke middag waarin vernieuwende lesprogramma’s, onderzoekend en ontdekkend leren en verbinding tussen de scholen centraal stond.

Zo leren de leerlingen binnen de wereld ‘Energie, water en veiligheid’ over energie en hoe ze een windmolen moeten bouwen, binnen de wereld ‘Digitaal, Media & Entertainment’ gaan ze aan de slag met hun favoriete artiest en bij ‘Voeding & Natuur’ leren ze over de techniek achter landbouw en voeding.

Na de zomer worden de eerste pilots op alle 7 scholen gedraaid, waarna de leerlijn defintief wordt gemaakt. Stad & Natuur is trots bij te kunnen dragen aan dit project in Almere.