Groene schoolpleinen

Elk kind een groen schoolplein
14°C

Groene Schoolpleinen

Omdat elk kind een groen schoolplein verdient!

De meeste schoolpleinen zijn betegeld, hebben een zandbak en een aantal speeltoestellen. Kinderen kunnen er rennen, ravotten en klauteren. Oftewel: ze kunnen volop hun energie kwijt. Een ‘grijs’ schoolplein is daarmee vooral een praktisch schoolplein. De vraag hoe je een schoolplein zo groen mogelijk maakt, speelt doorgaans een minder grote rol bij het ontwerpen. Een gemiste kans, want een groen schoolplein biedt een heleboel voordelen.

Samen met Donker Groep en verschillende (lokale) partners werkt Stad & Natuur aan het vergroenen van de Almeerse schoolpleinen. Want elk kind verdient een groen schoolplein!

 

 

Duurzaam en circulair

Als we het over kinderen hebben, hebben we het over de toekomst. Het is belangrijk dat elk kind kan opgroeien in een leefbare wereld voor mens, dier en plant. Duurzaamheid en circulariteit dragen hier in belangrijke mate aan bij. Deze uitgangspunten komen samen in een groen schoolplein.

Meer uitdaging

Bovendien biedt een groen schoolplein veel meer uitdaging dan een schoolplein met alleen maar tegels. Niet alleen voor kinderen die graag rennen en klimmen, maar ook voor kinderen die liever rustig spelen. Een groen schoolplein is afgestemd op de verschillende leeftijden, de ontwikkeling en spelbehoeftes van alle kinderen op school. Zo valt er voor elk kind wat te beleven.

Meer biodiversiteit

Een groen schoolplein is goed voor de biodiversiteit. Er is veel ruimte voor struiken, planten en bomen. Dieren als vogels en egels vinden er een schuil- of nestelplek. Insecten die een rol spelen bij de bestuiving van gewassen krijgen meer leefruimte. Zo draagt een groen schoolplein bij aan het in balans brengen én houden van de natuur. Bovendien kan regenwater makkelijker weglopen. Dit voorkomt wateroverlast in natte periodes.

Educatief karakter

Een groen speelplein is een bron van wetenswaardigheden en heeft een hoog educatief karakter. Het is een plek die uitnodigt om te ontdekken en te onderzoeken. Sommige plantensoorten zijn zelfs leuk om mee te rekenen, zoals het zevenblad en de eenbes.

Zo kan het groene schoolplein ook worden gebruikt als buitenlokaal. Daarmee wordt het een verlenging van het schoolgebouw.

Nauwe samenwerking

Bij de realisatie van een groen schoolplein komt veel kijken. Daarom werkt Stad & Natuur samen met Donker Groep, die volop ervaring heeft bij het ontwerpen en realiseren van groene schoolpleinen. In de rol van cöordinator begeleiden wij scholen in het proces. Dat doen we in nauwe samenwerking met de gemeente Almere, de Almeerse schoolbesturen, ouders en buurtbewoners. Daarnaast biedt Stad & Natuur een uitgebreid educatief programma waar leerkrachten en leerlingen op het vernieuwde groene schoolplein mee aan de slag kunnen.

Uitdaging voor elk kind

Donker Groep heeft als groenbedrijf jarenlange ervaring met het ontwerpen en realiseren van groene schoolpleinen. Bij het ontwerp wordt altijd rekening gehouden met de verschillende typen kinderen: de zogenaamde rouwers, douwers, bouwers en schouwers. De routing en ruimtelijke indeling zijn essentieel voor de inrichting van groene schoolpleinen. Juist deze aspecten dragen eraan bij dat er voor ieder kind een plek is om op zijn of haar manier te spelen.

Circulair en duurzaam

Donker Groep gaat zorgvuldig om met wat er al is. Weggooien van oude materialen gebeurt niet, tenzij het écht niet anders kan. Tegels uit het oude schoolplein worden opnieuw gebruikt. Daarnaast wordt er veel gebruikgemaakt van natuurlijke spelelementen. Een uitstekend alternatief voor een klimtoestel is bijvoorbeeld een klimboom.

Kinderen mogen meehelpen

Kinderen worden uitgedaagd om mee te denken en mee te helpen. Hun wensen worden meegenomen in het ontwerp en waar mogelijk mogen ze helpen bij de realisatie van het plein. Zo leren ze hoe dingen werken en wat de toegevoegde waarde is van een groen schoolplein. Daarnaast voelen ze zich meer betrokken.

Toegankelijkheid

Een schoolplein moet leuk en toegankelijk zijn voor ieder kind. Ook voor kinderen die (tijdelijk) in een rolstoel zitten of een andere beperking hebben. Zo draagt een groen schoolplein bij aan inclusief spelen en past het binnen de visie van inclusief onderwijs. Zelfs met kleine, relatief eenvoudige oplossingen is al veel mogelijk.

Subsidie voor groene schoolpleinen

Er zijn verschillende landelijke organisaties die subsidies en fondsen beschikbaar stellen voor groene schoolpleinen. Ook provinciaal, regionaal en lokaal zijn er regelingen. Het aanvragen van subsidie is een tijdrovende bezigheid. Daarom werken we samen met een subsidie- en projectadviesbureau dat samen met de school de aanvraag in orde maakt. Het aanvragen van subsidie is het hele jaar door mogelijk en er is geen maximum.

Doe ook mee!

Heb je als school interesse in een groen schoolplein? Meld je dan aan via educatie@stadennatuur.nl. Samen met Donker Groep kijken we welke mogelijkheden er zijn voor jouw school. 

UPDATES

We geven je graag updates rond groene schoolpleinen.

[23 mei 2023] EEN EXTRA GROEN SCHOOLPLEIN VOOR MAAR LIEFST DRIE SCHOLEN

In de Molenbuurt in Almere Buiten gaat binnenkort iets gaafs gerealiseerd worden! Het veld tussen drie scholen in, basisscholen Het Kompas en de Tjasker en het Taalcentrum Almere, krijgt een groener, speelser en uitdagender karakter.

Samen met de leerlingen is een prachtig plan tot stand gekomen, waarin samen spelen, leren en beleven centraal komt te staan. Verstoppen, klimmen, klauteren en chillen, dat zijn de wensen van de kinderen die allemaal terug moeten komen in de realisatie van het ontwerp.

Met dit ontwerp van Donker Groep op zak gaan de leerlingen nu op pad, ze gaan het voorleggen aan en laten beoordelen door klasgenoten en vriendjes in de buurt. We zijn benieuwd naar hun terugkoppeling en kunnen niet wachten hier straks een enorm gave, groene plek voor ze te maken!