Schooltuinieren in Almere

waar kinderen tot bloei komen
15°C

Schooltuinieren in Almere

Een groene en gezonde toekomst

Met het stadsbrede schooltuinenproject willen Stad & Natuur en de gemeente Almere zoveel mogelijk Almeerse kinderen bereiken en hen verbinden met hun voedsel, de aarde én elkaar.

Door een schooltuin stap je in meer dan alleen een wereld waarin kinderen ontdekken hoe zaadjes uitgroeien tot boontjes en dat zelfgeoogste groente en fruit superlekker zijn! Leerlingen ontwikkelen namelijk ook 21e-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, verantwoordelijkheid, zorgzaamheid en respect voor de natuur. Door contact met een groene omgeving en de oorsprong van voedsel komen kinderen weer dichter bij de natuur en hun eten.

Schooltuinieren en het voedselonderwijs dat daarbij hoort vormen zo de bouwstenen voor een groene en gezonde toekomst. Van het kind, maar óók van de stad en de aarde! Want de kennis en vaardigheden uit deze lessen nemen ze mee naar huis, naar de keuken, naar de rest van hun leven.

Schooltuinieren voor alle kinderen

Samen met Almeerse scholen, de gemeente en experts is onderzoek gedaan naar de wensen en mogelijkheden omtrent schooltuinen. Daaruit kwam het concept om bestaande schoolinitiatieven te versterken, te faciliteren waar nodig, nieuwe op te zetten en met verzamellocaties meerdere scholen tegelijk te ontzorgen en bereiken. Om het schooltuinieren heen worden voedseleducatie-activiteiten aangeboden. Zo kan elk kind in Almere in aanraking komen met een vorm van schooltuinieren.

Floriade als proeftuin

Op Floriade Expo 2022 hadden de gemeenten Almere en Amsterdam een gezamenlijk schooltuinenproject. Samen met Schooltuinen en Natuureducatie Amsterdam ontwikkelden we de bijbehorende natuur- en voedseleducatielessen. Dit was een enorme bron van inspiratie voor ons, want Amsterdam is al honderd jaar actief met schooltuinen. De lessons learned nemen we nu mee voor schooltuinieren in Almere. De voormalige Floriade schooltuinen op Utopia zijn trouwens nog steeds in gebruik! Op onze interactieve kaart is in één oogopslag te zien waar we zoal schooltuinieren.

Veel meer dan alleen moestuinieren

We nemen leerlingen niet alleen mee in de wereld van zelf zaaien, verzorgen en oogsten van groente en fruit, maar geven ze ook les over bodemdiertjes, het bevorderen van de biodiversiteit en het verwerken van de oogst in een smakelijke maaltijd. Plezier en beleving zijn hierbij belangrijke componenten. Almeerse kinderen leren zo alles over het groeiproces van voedsel, samenwerken met de natuur, gezonde voeding en het belang van een natuurlijke kringloop.

Almere vergroenen

We moestuinieren volgens de no-dig methode en de schooltuinen worden ecologisch beheerd. Ook willen we ruimte bieden aan bijvoorbeeld een bijen- of wormenhotel, een bloemenhoek voor vlinders of voedselbosje. Hierdoor ontstaan natuurlijke schuilplekken voor bestuivers, kikkers en vogels. Zo dragen de schooltuinen ook nog eens bij aan de biodiversiteit en het klimaatbestendig maken van Almere.

Onderdeel van voedseleducatie

Schooltuinen bieden een essentiële verdieping op onze voedseleducatie-activiteiten. Wij zijn hét kenniscentrum voor educatie, beheer en advies rondom schooltuinen. Buiten het moestuinseizoen zijn er herfst- en winterlessen, tevens zijn er kant-en-klare lespakketten. Stad & Natuur biedt zo een structurele borging van ondersteuning aan het onderwijs om voedseleducatie en schooltuinen een plek te geven in het onderwijsprogramma.

Partners

Met het schooltuinenproject sluiten we aan bij de Alliantie Schooltuinen. Zij zetten zich in om elk kind in de basisschooltijd toegang te geven tot een schooltuin.

Partners zijn onder meer de gemeente Almere, Almeerse scholen, Jong Leren Eten en het provinciaal project DuurzaamDoor.

Dankzij een financiële bijdrage van de Rabobank kunnen wij 10 scholen gratis voorzien van moestuinbakken en een lesprogramma.

Updates

We geven je graag updates over schooltuinieren in Almere.

[9 april 2024] FEESTELIJKE OPENING SCHOOLTUINIEREN IN ALMERE

Maandag 8 april heeft wethouder Luijendijk officieel het stadsbrede project ‘Schooltuinieren in Almere’ gelanceerd op kinderboerderij Den Uylpark. De lancering viel samen met de landelijke opening van de ‘Week van de schooltuin’. Tijdens de opening zijn ongeveer 60 leerlingen van het Taalcentrum, onder toeziend oog van de wethouder enthousiast aan de slag gegaan in de schooltuin op het terrein van de kinderboerderij.

Een groene en gezonde toekomst
Wethouder Luijendijk is blij met het project ‘Schooltuinieren in Almere’. “We willen met dit project kinderen uitdagen om naar buiten te gaan, te bewegen en gezonder te eten. Met de schooltuinen gaan kinderen met de handen in de klei. Ze leren wat er in de grond gebeurt. Dat de dieren die daar rondkruipen, zoals de wormen en de mieren, niet eng zijn, maar heel belangrijk voor de grond. Ik kan eigenlijk niet wachten tot we echt met de handen en de scheppen de grond in gaan, samen met de kinderen en dat zij leren wat gezond, duurzaam en eerlijk voedsel is” aldus de wethouder. Met dit stadsbrede project gaan we weer een stap verder naar een groene en gezonde toekomst.  

Hieper de pieper, graaf eens wat dieper!
De lancering van ‘Schooltuinieren in Almere’ viel samen met de landelijke opening van de ‘Week van de schooltuin’, een initiatief van de Alliantie Schooltuinen en Jong Leren Eten. Zij vinden dat ieder kind in de basisschoolleeftijd toegang moet hebben tot een schooltuin. Want zelf zaaien, verzorgen en oogsten van groenten, fruit en bloemen draagt bij aan meer kennis over en betrokkenheid bij voeding en natuur. Het motto van de ‘Week van de schooltuin’ van dit jaar is ‘Hieper de pieper, graaf eens wat dieper!’. De hele week, van 8 t/m 12 april, wordt er landelijk extra aandacht besteed aan schooltuinieren. Stad & Natuur heeft hiervoor de hele week diverse activiteiten gepland. Meer informatie hierover is te vinden op www.stadennatuur.nl/weekvandeschooltuin

Scholen die interesse hebben in schooltuinieren kunnen contact opnemen met de educatie afdeling van Stad & Natuur via educatie@stadennatuur.nl