Upcyclecentrum

Upcyclecentrum Almere

Afval is grondstof

Almere heeft de ambitie om volledig circulair te worden. Het Upcyclecentrum in Almere Haven draagt daaraan bij. In de belevingsruimte kunnen bezoekers zelf ontdekken welke nieuwe producten er van afval gemaakt kunnen worden. Stad & Natuur is sinds 2018 betrokken bij de opzet en uitvoering van een educatieve programmering voor het Upcyclecentrum. De boodschap ‘Afval = Grondstof’ staat daarbij centraal.

Project

Vanuit het meerjarenprogrammeringsplan is Stad & Natuur in 2019 gestart met het ontwikkelen van een educatief programma voor Almeerse basisscholen. In 2020 hebben we het lesaanbod verder ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. In 2021 is het basisprogramma voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs gereedgekomen. Doel van de programma’s is om de leerlingen ervan bewust te maken dat afval een waardevolle grondstof is. De belangstelling vanuit het onderwijs is groot.

Expeditie Upcyclecentrum

De belangrijkste les op het Upcyclecentrum is ‘Expeditie Upcyclecentrum’. Leerlingen leren wat upcycling inhoudt en hoe dit concreet op het Upcyclecentrum wordt toegepast. Er is een rondleiding door het gebouw en over het upcycleperron waarbij ze zien hoe het afval daadwerkelijk wordt gescheiden. Ook brengen de leerlingen een bezoek aan verschillende ondernemers die in het Upcyclecentrum werkzaam zijn, waarna ze zelf aan de slag gaan met het thema upcycling.

Lesprogramma’s met lokale ondernemers

In het Upcyclecentrum zijn verschillende (startende) ondernemers gevestigd die bijdragen aan de circulaire economie. Grondstoffen die vrijkomen worden aan hen beschikbaar gesteld. In hun bedrijfsruimten laten zij zien wat daarmee allemaal mogelijk is. Ook in onze lesprogramma’s werken wij met deze ondernemers samen. Leerlingen ontdekken niet alleen dat er van afval de prachtigste producten kunnen worden gemaakt, maar ook dat het mogelijk is om geld te verdienen met circulair ondernemerschap.

Lessen buiten het Upcyclecentrum

In coronatijd hebben we regelmatig gastlessen op school verzorgd. Ook hebben we digitale lesmaterialen ontwikkeld, zoals een digitale rondleiding door het Upcyclecentrum en een serie video’s in de Week van Tweedehands Textiel. De animo voor deze lesmaterialen is nog altijd groot. Ook de leskisten over afval, waarbij docenten in de klas aan de slag gaan met het onderwerp duurzaamheid, blijven onverminderd populair. Belangrijk voordeel is dat deze lessen laagdrempelig toegankelijk zijn.

GigaGieter

Achter het Upcyclecentrum staat een enorme gieter van 11 meter hoog, volledig gemaakt van plastic afval door het kunstenaarscollectief CitySenses. Het iconische kunstwerk staat symbool voor de gigantische hoeveelheid plastic afval in de wereld. Aan deze GigaGieter is ook een les gekoppeld. Leerlingen ontdekken wat er in onze huidige maatschappij allemaal wordt weggegooid, welke impact dit heeft op het milieu en hoe we dit kunnen veranderen.

E-waste Race

In het voorjaar van 2022 heeft Stad & Natuur meegedaan aan de E-waste Race. Deelnemende basisscholen zamelen zoveel mogelijk klein elektronisch afval (ook wel e-waste) in, zodat dit kan worden hergebruikt of gerecycled. Zo leren de kinderen op een interactieve manier over onderwerpen als consuminderen, grondstofschaarste, hergebruik en recycling. De E-waste Race is een initiatief van Weee Nederland, Wecycle, het Upcyclecentrum Almere en Stad & Natuur.

Toekomstplannen

De aandacht voor duurzaamheidsthema’s op scholen groeit. Zo heeft het Arte College plannen om van upcycling een keuzevak te maken. In die plannen speelt ook het Upcyclecentrum een rol. Wil je ook met upcycling aan de slag met de klas? Mail dan naar educatie@stadennatuur.nl voor de mogelijkheden!

Samenwerkingspartners

Opdrachtgever is de afdeling Stadsreiniging van de gemeente Almere. Daarnaast werken we binnen dit project samen met verschillende gastdocenten en de (oud-) ondernemers van het Upcyclecentrum: SEEFD (textiel), Unraveleau (textiel), Isolde de Ridder Sieraden (goudsmit), 3-Cycle (plastic) en Studio Heinepein (meubels, ruimtelijke objecten en schilderijen).

Updates

We geven je graag updates rond de educatieve programma's die Stad & Natuur ontwikkelt of aanbiedt voor, tijdens en na Floriade.

[25 april 2022] SUCCESVOLLE SCHOLENSTRIJD TEGEN ELEKTRONISCH AFVAL
Almeerse scholen verzamelen 8381 elektronische apparaten tijdens E-waste Race Almere 2022

 Afgelopen vier weken hebben leerlingen van negen basisscholen uit Almere een grote hoeveelheid elektronisch afval ingezameld tijdens de E-waste Race Almere 2022. In totaal zamelden de scholen met de hulp van buurtbewoners maar liefst 8381 oude elektronische apparaten in. Dankzij de grote inzamelstrijd belandt de verzamelde apparatuur niet in de verbrandingsoven maar wordt hergebruikt en gerecycled. Basisschool We Windwijzer uit Noorderplassen is met 2235 ingezamelde apparaten de winnaar van de E-waste Race. Wethouder Jan Hoek van gemeente Almere overhandigde op 22 april de trotse school een cheque voor een schoolreis naar Nemo én een bezoek aan het Upcyclecentrum in Almere Haven.

Op dit moment wordt in Nederland de helft van het elektronisch afval (e-waste) niet gerecycled, vaak omdat het bij het restafval belandt of bij mensen thuis blijft liggen op zolder of in een la. De E-waste Race moedigt kinderen, hun familie en buurtbewoners aan bewuster om te gaan met hun elektronica. De race ging zoals altijd van start met een leerzame interactieve gastles waarin kinderen onder andere leren over grondstofschaarste, consuminderen en de circulaire economie.

Na de gastlessen ging de race van start en werd door de leerlingen vier weken lang elektronisch afval ingezameld en kregen kinderen extra punten als ze e-waste lieten repareren. De kinderen voerden tegelijkertijd campagne in hun buurt om buurtbewoners te betrekken bij de E-waste Race. Buurtbewoners konden hun oude elektronische apparaten - van citruspers tot dvd-speler en van haardroger tot keyboard - online aanbieden, waarna de leerlingen deze aan huis kwamen ophalen. Alle apparaten die zijn ingezameld door de klassen, zullen worden hergebruikt of gerecycled. Op deze manier draagt de race bij aan een duurzame kringloop van de kostbare grondstoffen die in oude elektronica zitten.

Onderstaande basisscholen hebben de afgelopen vier weken meegedaan aan de E-waste Race: IBS Al Iman, BS De Windwijzer,  De Ichthus, De Olijfboom, De Compositie, PCB De Dukdalf, PCB Driemaster Almere, OBS Het Spectrum en IKC De Aquamarijn.

De E-waste Race Almere is mogelijk gemaakt door Weee NL, Wecycle, Upcyclecentrum van de gemeente Almere en Stad & Natuur Almere. Samen zorgen zij ervoor dat ingezamelde e-waste bij gerenommeerde recyclers terecht komt. Heeft u nog e-waste thuis liggen? Dit kunt u altijd inleveren bij uw plaatselijke milieustraat of afvalbrengstation.