Almere meet water

Meet kwaliteit van het water
13°C

Almere meet water

Inwoners brengen waterkwaliteit in kaart

In opdracht van de gemeente Almere brengen leerlingen, studenten en vrijwilligers op verschillende plekken in de stad de waterkwaliteit in kaart. Zij worden daarbij begeleid door Stad & Natuur. Doel van het project Almere meet water is om inwoners bewust te maken van het belang van (schoon) water.

 

 

Project

Almere meet water is een samenwerking van de gemeente, het waterschap en diverse kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het is het eerste ‘citizen science’ (burgerwetenschap) project in Almere. Bij zo’n project werken burgers mee aan wetenschappelijk onderzoek. Stad & Natuur speelt in dit project een verbindende rol.

Onderdeel Waterplan Almere

Almere meet water is onderdeel van het Waterplan Almere, dat de gemeente Almere heeft geschreven in samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland. Met dit waterplan wil de gemeente Almere versterken als een ‘stad van het zuiverste water’, een ondernemende, veelzijdige waterstad.

Start project

Het project is van start gegaan in 2019. Het eerste jaar is het project wetenschappelijk begeleid door Wageningen University & Research (WUR). Ook kunstenaar Pavèl van Houten was betrokken, evenals de kennisinstituten Deltares en Wageningen Environmental Research (WEnR).

Vervolg

In 2020 kon het project vanwege corona niet worden voortgezet. Het jaar daarop is het in een kleinere setting weer opgepakt, samen met Aeres vmbo/mbo en Scholengemeenschap De Meergronden. In 2022 sloten de technasiumafdeling van Helen Parkhurst en Aeres Hogeschool zich ook aan.

Rol Stad & Natuur

In opdracht van de gemeente werkt Stad & Natuur binnen dit project aan de volgende doelstellingen:

  1. De bewustwording van inwoners vergroten over de noodzaak van (schoon) water.
  2. Data verzamelen over het verloop van de waterkwaliteit op verschillende meetlocaties, met studenten en inwoners.
  3. Toewerken naar een meerjarige samenwerking met alle betrokken partijen.
Bewustwording vergroten

Met de vele tientallen meren, plassen, vaarten en grachten is Almere een echte waterstad. Daarom vindt de gemeente het belangrijk dat inwoners zich bewust zijn van de rol en het functioneren van het water in de stad. Door leerlingen en studenten ervaring te laten opdoen met het vakgebied water ontstaat er meer begrip en betrokkenheid bij dit onderwerp.

Data verzamelen

Twee keer per week meten de deelnemende leerlingen en studenten langdurig op elf zwem- en recreatielocaties in Almere de waterkwaliteit. De metingen worden uitgevoerd in de periode van 16 mei tot 1 oktober. In de zomervakantie wordt het meetwerk overgenomen door een groepje vrijwilligers, die door Stad & Natuur worden gecoacht en begeleid.

Waterkwaliteit meten

Om een goed beeld te krijgen van het verloop van de waterkwaliteit, wordt het water op verschillende onderdelen gemeten: de temperatuur, het doorzicht (hoe helder of troebel is het water), de kleur van het water, het nitraat- en nitrietgehalte en het ammonium- en E.coligehalte (de zogenaamde ‘poepbacterie’). De meetresultaten zijn te bekijken op de website almeremeetwater.nl.

Stages

In het kader van Almere meet water biedt Stad & Natuur een aantal stageplekken voor mbo- en hbo-studenten. De stagiairs analyseren de verzamelde gegevens en delen de resultaten met de inwoners van Almere. Zo verschijnen op de Facebookpagina ‘Almere meet water’ regelmatig updates. Ook via de socialmediakanalen van Stad & Natuur en de lokale krant worden Almeerders op de hoogte gehouden. Voor een Aeres-student van de hbo-opleiding Geo, Media & Design zijn de data input voor een afstudeeronderzoek.

Producten

Om inwoners van Almere te enthousiasmeren om ook mee te doen, stelt Stad & Natuur verschillende materialen beschikbaar. Voor kinderen hebben we doekaarten ontwikkeld met experimenten, testjes en puzzels. Daarnaast bieden we diverse activiteiten, zoals de StrandLAB-zomeractiviteiten op het Almeerderstrand, waarbij deelnemers watermetingen kunnen uitvoeren. De resultaten worden meegenomen in het onderzoek.

Samenwerkingspartners

Opdrachtgever van Almere meet water is de gemeente Almere. Daarnaast werken wij in dit project samen met Waterschap Zuiderzeeland en de Waterburgemeester.

Deelnemende scholen
Scholen die deelnemen aan het project zijn Aeres vmb/mbo, Aeres Hogeschool, Helen Parkhurst en Scholengemeenschap De Meergronden. Andere scholen zijn van harte welkom om ook aan te haken.

UPDATES

We geven je graag updates over het project Almere meet water.

[15 september 2022] - Fietsen met Almere meet water 

Wil je waterrijk Almere ontdekken op de fiets? Dan is deze fietstocht van bijna 22 kilometer iets voor jou! Je komt langs het Weerwater, het Beatrixpark, het Almeerderstrand en het Kromslootpark. Je vindt deze digitale fietstocht hier: Fietstocht Almere meet water. Wil je meer weten over de wateren waar je langs komt, kijk dan hier

[16 mei 2022] - Almeerse leerlingen en studenten meten waterkwaliteit

Maandag 16 mei gaf Hilde van Garderen het officiële startsein voor het project, in het bijzijn van de Waterburgemeester Kevin van Drumpt. Met het project ‘Almere meet water’ willen de gemeente en Stad & Natuur jongeren enthousiasmeren voor het thema water.