De Rijke Schooldag

Kansen voor alle kinderen
13°C

De Rijke Schooldag

Kansen voor alle kinderen

Niet alle kinderen groeien op in een omgeving die hun ontwikkeling optimaal ondersteunt. Daarom investeert het kabinet in de Rijke Schooldag. Kinderen kunnen na school deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten of natuur en techniek ontdekken. Dit wordt georganiseerd door scholen en lokale partners. Met de Rijke Schooldag krijgen alle kinderen in Nederland voor wie dit van belang is de kans om hun talenten te ontdekken en zich ten volle te ontplooien. In Almere is Stad & Natuur bij het programma betrokken.  

School en Omgeving

Veel scholen in het primair en voortgezet onderwijs bieden al extra naschoolse activiteiten aan. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil graag van deze initiatieven leren en ze samen verder ontwikkelen. Daarom is in het schooljaar 2022-2023 het driejarig programma School en Omgeving gestart. Binnen dit programma werken scholen en lokale partijen samen aan een structurele opzet van de Rijke Schooldag.

De Rijke Schooldag in Almere

Een groep scholen en diverse lokale partners zijn al bezig met een mooi buitenschools programma waarbij kinderen gratis kunnen deelnemen aan uiteenlopende activiteiten. Dit vindt plaats in twee stadsdelen. In Almere Haven gebeurt dat onder de naam ‘Haven Academie’ en in Almere Stad onder de naam ‘City Skills Academie’. Er zijn naschoolse activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, sport en spel, dans en muziek en natuur en duurzaamheid

Haven Academie

In Almere Haven zijn zeven PO- en VO-scholen betrokken. Stad & Natuur verzorgt er verschillende workshops rondom natuur en duurzaamheid. Kinderen hebben bijvoorbeeld de binnentuin van een basisschool opgeknapt en samen met een gastdocent ingericht met vogelhuisjes, insectenhotels, vlinderstruiken en eetbare struiken en planten. Ook draaien er meerdere moestuinprojecten, zoals de Groengroeiers, voor de kinderstreekmarkt en met de Vocaaltjes.

City Skills Academie

In Almere Stad doen drie basisscholen mee. Diverse organisaties hebben een rol in het naschoolse programma. Stad & Natuur verzorgt op twee scholen voedingslessen en kookworkshops. Op de andere school gaan de kinderen met de Buiten(w)eter, een gastdocent van Stad & Natuur, aan de slag en leren ze van alles over biodiversiteit en ecologie. 

Samenwerkingspartners

In dit project werkt Stad & Natuur samen met tien scholen en de gemeente Almere. Daarnaast wordt er in dit programma samengewerkt met onder andere De Schoor, Kleur in Cultuur, Collage, Talent in Opleiding en Almere Kenniscentrum Talent. 

Updates

We geven je graag updates rond de Rijke Schooldag.