Oostvaardersplassen Almere

Almeerse poort naar NP nieuw land
18°C

Oostvaardersplassen Almere

Een toegang tot de Oostvaardersplassen

Om de vindbaarheid en toegankelijkheid van Nationaal Park Nieuw Land te vergroten en de bezoekersstromen te verdelen, worden er rond Nieuw Land vier toegangspoorten ontwikkeld. Eén ervan is Oostvaardersplassen Almere (projecttitel Almeersepoort). Samen met de gemeente Almere, Staatsbosbeheer en Almere City Marketing werkt Stad & Natuur aan het vergroten van de toegankelijkheid, de natuurbeleving en natuureducatie van het Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders en omgeving.

Project

Na de bouw van Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders in 2008 kreeg Stad & Natuur van de gemeente Almere de opdracht om het gebouw te beheren en te zorgen voor een aansprekende programmering. Gefinancierd vanuit het Fonds Verstedelijking en het Groen-Blauwe Fonds, hebben we met de gemeente en Staatsbosbeheer de inrichting van het gebied en de uitbreiding van de programmering opgepakt.

Eerste fase

In 2016 is gestart met de planvorming voor het project. Stad & Natuur heeft het strategisch programmeringsplan opgesteld met input van verschillende partners en is sinds 2018 lid van het kernteam van het project. Daarin is de samenwerking met Almere City Marketing en Staatsbosbeheer geïntensiveerd en de marketing, communicatie en programmering sterk uitgebreid en vernieuwd.

Tweede fase

In 2022 is de tweede fase van het project van start gegaan, waarin ook het natuurbelevingcentrum zal worden uitgebreid. De Almeerse toegangspoort naar het Nationaal Park Nieuw Land wordt verder doorontwikkeld als hotspot voor natuurbeleving en - educatie.

Cofinanciering

Voor cofinanciering van dit project heeft Stad & Natuur een Leader-subsidie en een provinciale subsidie verkregen. In 2021 is daarvan een aantal deelprojecten gerealiseerd. Zo hebben we VR-films laten maken en een digitaal waarnemingenbord. Ook nieuw zijn de elektrische excursievoertuigen en de picknicktafel met ganzenbordspel. Verder hebben we een Wijze Uilenspeurtocht ontwikkeld, waarbij kinderen via een app langs diverse punten lopen, evenals nieuwe wandel- en fietsroutekaarten en een kindermagazine met spellen en speurtochten.

Uitbreiding programma

In samenwerking met de andere partners hebben we het educatie- en recreatieprogramma sterk uitgebreid. Nieuw voor gezinnen zijn bijvoorbeeld de kinderexcursies met een gids. Of de WOW-middagen in de zomervakantie, waarbij kinderen de onderwaterwereld van de Oostvaardersplassen ontdekken. Voor scholen zijn er ook diverse nieuwe lessen ontwikkeld. We werken hierbij nauw samen met Staatsbosbeheer.

Publieksevenementen

Ook hebben we enkele grotere publieksevents opgezet, waaronder de jaarlijks terugkerende festivals Spot, LOF en Wereldtrekvogeldag. Daarnaast biedt de Almeerse toegangspoort naar het Nationaal Park Nieuw Land een podium voor evenementen als de Archeologiedagen, World Wetlands Day en de zonne- en sterrenkijkdagen.

Gevarieerd aanbod

Nieuw sinds 2021 is het speciale zomerprogramma in de festivaltent naast het Natuurbelevingcentrum. Deze ruimte is, behalve voor onze eigen activiteiten, ook uitermate geschikt voor een pop-upprogrammering door derden. Zo ontstaat een gevarieerd aanbod van verschillende natuur- en cultuuractiviteiten. Van vintagemarkt tot poëziemiddag en van yoga en mindfulness tot openluchtconcert.

Uitbreiding en verbouwing

Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders is oorspronkelijk gebouwd als vogelkijkhut. Daarbij is gebruikgemaakt van duurzame en hernieuwbare materialen, waardoor het gebouw volledig modulair en circulair is. Inmiddels is het bezoekerscentrum uit zijn jasje gegroeid en toe aan een upgrade. Daarom zijn er plannen om het gebouw uit te breiden en te verbouwen. Zo kunnen we straks veel meer bezoekers ontvangen en laten genieten van dit unieke gebied. Stad & Natuur begeleidt de (ver)nieuwbouw.

Samenwerkingspartners

Het project  wordt in opdracht van gemeente Almere en provincie Flevoland uitgevoerd door Stad & Natuur in samenwerking met Staatsbosbeheer en Almere City Marketing. Nu het project zich in de tweede fase bevindt, is ook Het Flevo-Landschap betrokken als terreinbeheerder van de Lepelaarplassen.

UPDATES

We geven je graag updates over het project en het programma aan de Almeerse kant van de Oostvaardersplassen