voor een groene en gezonde stad
6°C

Stad & Natuur verbindt

Groene en gezonde stad

Stad & Natuur laat de inwoners van Almere de natuur in en rond de stad beleven op een directe en toegankelijke manier. Wij betrekken jong en oud bij de Almeerse buitenruimte en activeren mensen om een positieve bijdrage te leveren aan de groene, gezonde en duurzame stad. Wij hebben ons ontwikkeld tot expertisecentrum op het gebied van publieksprogrammering en educatie voor natuur, milieu en duurzaamheid. Vanuit die rol en ervaring dragen wij bij aan het positieve, groene en innovatieve karakter van Almere. In ons koersplan lees je hoe wij de komende 5 jaar deze missie willen vervullen. Of bekijk de animatiefilm

Innovatief en divers programma

Stad & Natuur biedt een uitgebreid educatief, recreatief en participatie natuurbelevingsprogramma aan. Dit programma zal door zijn innovatiekracht en diversiteit enerzijds en het beheer van unieke groene ontmoetingsplekken anderzijds, meerdere doelgroepen aanspreken en betrekken bij de natuur in hun leefomgeving.

De natuur dichterbij

Basis voor onze activiteiten is het verbinden van de inwoners van Almere en de stedelijke omgeving met de natuur. Om deze doelstelling voor elkaar te krijgen, worden onze drie programmalijnen recreatie, educatie en participatie gevuld met een rijk aanbod aan activiteiten op onze locaties. Dit wordt ook uitgelegd in deze animatiefilm

Waarom wij natuur nodig hebben

De natuur heeft een positief effect op mensen. Het vermindert sociale stress en verandert onze mindset. Stimuleren van beweging zorgt voor meer hersenactiviteit en betere verbinding tussen twee hersenhelften. Recente wetenschappelijke studies tonen aan dat buiten zijn in het groen ons fysieke en mentale welzijn bevorderen, vooral voor mensen in stedelijke omgevingen. Daarnaast levert een natuurlijke omgeving een impuls voor het vestigingsklimaat voor bedrijven, een geliefd woonklimaat en kansen voor recreatieve en toeristische ontwikkeling. Het unieke karakter van de groen-blauwe opzet van Almere biedt alle mogelijkheden waaraan Stad & Natuur een belangrijke bijdrage levert.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het nieuws rondom Stad & Natuur schrijf je dan in voor één of meer van onze nieuwsbrieven.

Schrijf je hier in voor onze algemene nieuwsbrief.

Voor de Groen Kampioen kan je je hier inschrijven.

Inschrijven voor de nieuwsbrief voor scholen kan hier.

Medewerkers

Directeur/bestuurder: Liesbeth Bronkhorst

Amy Bos, Anita Seele, Carina Graman - van der Koogh, Coen van Kesteren, Daniëlle Petter, Ingeborg Janmaat, Jasper Willems, Jochgem van Dijk, Joyce Grobben, Karen Dijkhof, Karin van Noortwijk, Margrietha Rengers, Mariska Oostland, Patrick Veldhuis, Roos van Kesteren, Thera Jellema, Tom Kooiman, Verona de Groot, Willemijn Huizenga en Yves Lodewijks.

Maak hier kennis met onze collega's!

Raad van Toezicht

Stad & Natuur kent als stichting een raad van toezicht met maximaal 7 leden en een directeur die tevens het bestuur vormt. De raad van toezicht heeft tot taak controle uit te oefenen op de inhoudelijke en financiële resultaten (de raad keurt daartoe een aantal in de statuten omschreven bestuursbesluiten goed) en fungeert als belangrijke adviseur voor het bestuur. De leden van de raad van toezicht zijn vrijwilligers en ontvangen een bescheiden onkostenvergoeding.

Cees Okkerse - Voorzitter, Meindert Eigensteijn, Wolter Tjeenk Willink, Hans Marsé, Irene van Hooff

Geschiedenis

Wij bieden al decennia lang natuur- en milieueducatie voor het Almeerse onderwijs. Sinds 1 juli 2009 doen wij dat als zelfstandige Stichting Stad & Natuur Almere. Daarvoor waren deze werkzaamheden ondergebracht bij de gemeentelijke NME-afdeling. De afgelopen jaren heeft Stad & Natuur ook een uitgebreid recreatief natuurbelevingprogramma ontwikkeld en uitgevoerd voor het Almeerse publiek. Een groot deel van ons recreatieve en educatieve programma vindt plaats op een van onze locaties. Elke locatie heeft zijn eigen karakter, functie en activiteiten.

Samenwerkingspartners

Stad & Natuur doet het niet alleen

Stad & Natuur werkt samen met veel lokale, regionale en landelijke partners. Uiteraard werd Stad & Natuur veel samen en in opdracht van de gemeente Almere.

Onderwijs: Almeerse School besturen: Prisma, ASG. Almeerse basisscholen en voortgezet onderwijs. Aeres VMBO en MBO, Windesheim Flevoland, ROC Flevoland/Poort, Collage-Almere.

Groene partners: IVN, Staatsbosbeheer, Stichting Flevolandschap, Floriade 2022 BV, Imkerijvereniging Zuid Flevoland, Sterrenwacht Almere, Almeerse Wolunie.

Culturele partners: StrandLab, KLEURinCULTUUR, Oostwouder events, B2B productions, KAF, Oerz, Fakkeldij design, Say Kaas, TSR en vele zzp'ers en workshopleiders.

Lokale partners: De Schoor, VMCA, GGD.

Ondersteunende partners: Ultimum is de ICT-partner die het volledige beheer van de ICT van Stad & Natuur doet.

En nog veel meer!

Cees Okkerse
Voorzitter
Cees Okkerse
Meindert Eigensteijn
Meindert Eigensteijn
Wolter Tjeenk Willink
Wolter Tjeenk Willink
Hans Marsé
Hans Marsé
Irene van Hooff
Irene van Hooff