Collage regeling

Natuur zit in onze cultuur
15°C

Kunst & cultuur in de natuur! 
Natuuronderwijs vormt een hele mooie combinatie met kunst, cultuur en erfgoed. Stad & Natuur heeft deze thema's altijd in haar aanbod gehad, maar vanaf schooljaar 2014-2015 werken we hierbij samen met Collage Almere. Zo kunnen we een inhoudelijk sterk programma bieden, waarin de verbinding tussen natuur, dans, muziek, theater en beeldende vorming centraal staat. Wanneer scholen zich voor deze activiteiten inschrijven via Collage, brengt dat ook nog een financieel voordeel met zich mee. In de digitale catalogus staat aangegeven welke activiteiten via de Collage regeling geboekt kunnen worden. Je schrijft je eerst bij ons in, en vult daarna het formulier bij Collage online in. Bij onze activiteiten die via de Collage regeling te reserveren zijn, staat de link naar de Collage site vermeld. Voer de prijs bij Collage in inclusief BTW!
Belangrijk: wie zich inschrijft, moet ook inschrijven via Collage Almere.