Like Stad & Natuur Almere

De Oostvaarders

Gedeeltelijke openstelling Oostvaardersbos uitgebreid

25 april 2018

Staatsbosbeheer sluit in de winterperiode een deel van de wandel- en fietspaden rondom het Natuurbelevingcentrum af in verband met de winterrust voor de grote grazers. Inmiddels kan er vanuit het natuurbelevingcentrum weer volop gewandeld en gefietst worden. De wandel- en fietspaden tussen de Jan van den Boschheuvel en de spoorbaan zijn weer opengesteld. Het kan voorkomen dat het gebied incidenteel nog wordt afgesloten ivm beheer tot 11u, dit wordt ter plekke aangegeven.  Onder dit kaartje staat nadere informatie over de winterafsluiting. 

kaart openstelling oostvaardersbos

Oorspronkelijk bericht bereikbaarheid  9 januari 2018

Het Oostvaardersbos doet samen met De Driehoek en het Kotterbos in de wintermaanden dienst als rustgebied voor de edelherten, heckrunderen en konikpaarden uit de Oostvaardersplassen. De gebieden zijn dan beperkt toegankelijk voor het publiek. Natuurbelevingcentrum De Oostvaarders en Buitencentrum Oostvaardersplassen in Lelystad  zijn wel bereikbaar. De afrit vanaf de Buitenring en het fietspad vanuit het Kotterbos zijn open. De gewijzigde openstelling wordt ter plaatse met bebording aangegeven.

Zoals elk jaar is vanaf begin januari tot begin mei de toegang tot de omliggende bosgebieden van de Oostvaardersplassen gewijzigd. Dit geldt zowel voor het publiek als voor de dieren. In de winterperiode is het van groot belang voor wilde dieren om zoveel mogelijk rust en beschutting te kunnen vinden. Verstoring van de rust betekent dat dieren zich extra gaan inspannen wat een onnodig gebruik van hun vetvoorraden betekent. Dit komt het welzijn van de dieren niet ten goede. Behalve de noodzaak van rust, is het ook van groot belang dat het beheer zoveel  mogelijk ongestoord kan plaats vinden. Tijdens dit vroeg-reactieve beheer worden dieren, die hoogst waarschijnlijk de winter niet zullen overleven, ter voorkoming van mogelijk lijden vroegtijdig afgeschoten. Dit gebeurt aan de hand van een strak vastgelegd protocol. Hierin worden zowel de weersomstandigheden en verwachtingen als de conditie en gedrag van het individuele dier nadrukkelijk meegenomen. 

Omdat dit beheer gevaar voor omstanders zou kunnen opleveren, en zorgvuldig moet worden uitgevoerd, zijn in sommige delen van het Oostvaardersbos, Kotterbos en de Oostvaardersplassen de wandel en fietspaden afgesloten in de periode 5 januari tot begin mei. In het Oostvaardersbos zijn vanaf 10.00.uur de fietspaden tussen de woonwijk, de spoorbaan en het Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders weer geopend.

Om mensen toch de gelegenheid te geven om te wandelen organiseert Staatsbosbeheer in de periode tussen begin januari en begin april  voor belangstellenden regelmatig wandelingen in de afgesloten gedeelten. Hierbij is er een goede kans op het waarnemen van de dieren in hun natuurlijke, winterse, omstandigheden. De wandelingen in het Oostvaardersbos bij Almere starten vanaf het Natuurbelevingcentrum De Oostvaarders. De wandelingen in “de Driehoek”, nabij de Knardijk, starten op vanaf het Buitencentrum Oostvaardersplassen. Voor informatie over tijden, prijzen en opgave kunt u terecht op de website van Staatsbosbeheer op https://www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/oostvaardersplassen/Activiteiten of bel naar het Buitencentrum van Staatsbosbeheer aan de Knardijk te Lelystad (tel:0320-254585).

In de winterperiode is de observatie hut ‘de Schollevaar’, gelegen bij de aalscholverkolonie van de Oostvaardersplassen open. Deze is via een vrije wandeling van 30 minuten te voet te bereiken. De wandeling start bij het Buitencentrum van Staatsbosbeheer gelegen aan de Knardijk.

 Voor meer informatie over de wandelmogelijkheden en de veranderde openingstijden:
Buitencentrum Oostvaardersplassen
Kitsweg 1
8218 AA Lelystad.
Tel: 0320-254585 kies 1
Openingstijden: Dagelijks van 10.00-16.00.uur ( ‘s maandags gesloten)
Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders is dagelijks geopend van  10.00 tot 17.00 uur