De Oostvaarders nieuws

Tijdelijke tentoonstelling 'Oostvaardersplassen 120.000 jaar geleden'

15 augustus 2023

120.000 jaar geleden was hier een subtropisch klimaat en liep de bosolifant, een kolos van meer dan vier meter hoog, rond. Botten van deze dieren zijn te zien bij Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders.

Uit de ondergrond van de Oostvaardersplassen komen nog meer spectaculaire vondsten! Naast botresten van allerlei exotische dieren uit die tijd, zijn er bij diepteboringen zeeschelpen uit de vroegere Eemzee aangetroffen én ook echte parels. Ook zijn er veel werktuigen van Neanderthalers gevonden. Zij wisten zich staande te houden tussen bosolifanten, nijlpaarden en wolharige neushoorns én zich aan te passen aan het klimaat.

Op de tijdelijke tentoonstelling ‘Oostvaardersplassen 120.000 jaar geleden’ zijn zeldzame topstukken te bewonderen zoals vuursteenwerktuigen, bewerkte geweistukken en botresten. Deze tentoonstelling is een samenwerking tussen Stad & Natuur, Staatsbosbeheer, AWN Flevoland en Erfgoedhuis Almere.

Tot en met eind oktober is deze unieke tentoonstelling te vinden op de eerste verdieping van Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders. Kom een kijkje nemen!