Winterafsluiting delen Oostvaardersbos en Kotterbos

Vanaf 8 januari is de jaarlijkse winterafsluiting van delen van het Kotterbos en het Oostvaardersbos weer van kracht.

Het Oostvaardersbos en het Kotterbos doen in de wintermaanden dienst als rustgebied voor de edelherten, heckrunderen en konikpaarden uit de Oostvaardersplassen. De gebieden zijn dan beperkt toegankelijk voor het publiek. Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders blijft bereikbaar met de auto, voor fietsers en wandelaars. Ook het pad tussen de fietsbrug bij het Oostrandpark en het Natuurbelevingcentrum blijft open.

Wandelen
Aan de Almeerse zijde van de Oostvaardersplassen kan men terecht in het westelijke deel van het Kotterbos (tussen de Buitenring en de Natuurboulevard) en in de omgeving van het Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders, ten zuiden van de Hugo de Vriesweg.

Fietsen
Het doorgaande fietspad door het Oostvaardersbos dat de Oostvaardersdijk met het Natuurbelevingcentrum verbindt is tussen fietsknooppunten 67 en 97 tijdelijk verlegd. Vanaf knooppunt 67 gaat de route naar knooppunt 97 via de Jac. P. Thijsseweg, de E. Heimansweg en de Hugo de Vriesweg. De route door het Oostvaardersbos langs het water van de Oostvaardersplassen is afgesloten tot medio mei. De omlegging wordt ook door middel van bebording aangegeven.

Volg voor actuele informatie over afsluitingen/openstellingen ook het boswachtersblog Oostvaardersplassen.

Winterafsluiting rustgebied Oostvaardersplassen