De Oostvaarders nieuws

Deelgebieden Oostvaardersplassen (incidenteel) afgesloten

7 januari 2021

Vanaf 5 januari vindt weer de jaarlijkse winterafsluiting plaats ten behoeve van beheerwerkzaamheden door Staatsbosbeheer. Voor het gebied rondom Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders betekent dat dat het Oostvaardersbos dicht gaat, maar het fietspad blijft toegankelijk en gaat incidenteel dicht. Het Entreebos gaat incidenteel dicht. Dit kan per dag en op de dag in de ochtend en of avond verschillen. Het wandelpad vanaf het Oostrandpark (fietsbrug) naar Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders blijft het gehele jaar open. Zo blijft het natuurbelevingcentrum jaarrond bereikbaar voor auto’s, wandelaars en fietsers. Kijk voor meer informatie hier