De Stad en Natuur bus nieuws

De Stad en Natuur bus 2.0

28 september 2023

De Stad en Natuur bus wordt verduurzaamd. Sinds 2016 zetten we deze unieke locatie op wielen in om basisschoolkinderen te vervoeren van en naar de locaties waar natuureducatie plaatsvindt, in en rondom Almere. Deze oude Amerikaanse schoolbus rijdt nu nog op diesel, maar is straks misschien wel de duurzaamste bus die er in Almere rondrijdt!

Onmisbare schakel voor natuureducatie

De markante bus is een belangrijke schakel tussen Almeerse basisscholen en educatielocaties van Stad & Natuur. “Afgelopen schooljaar namen 29.000 leerlingen deel aan onze lessen, de bus wordt daar regelmatig bij ingezet,” vertelt Karin van Team Educatie. “Zo maakt onze bus natuur- en milieuonderwijs bereikbaar voor alle Almeerse basisschoolkinderen. Inmiddels is de bus zelfs uitgegroeid tot onze zevende locatie, die ook op diverse Almeerse publieksevenementen staat.”

Ombouw naar elektrisch

De schoolbus rijdt al op HVO synthetische diesel, een schonere en duurzamere dieselsoort, maar vanaf het begin is de ambitie geweest de bus verder te verduurzamen. Om beter aan te sluiten bij onze visie op natuur, milieu en duurzaamheid, wordt de bus nu omgebouwd tot een elektrisch voertuig. Projectleider Jochgem van Dijk: “De bus is inmiddels volledig ingemeten voor de technische ombouw. Op dit moment wordt zowel het exterieur als interieur nog aangepast. Zo gaan we bijvoorbeeld van 30 naar 36 zitplaatsen. De batterijen zijn besteld, binnenkort komen er zonnepanelen op voor stroom in de bus en dan gaat de ombouw naar elektrisch echt beginnen.”

Positieve bijdrage aan groene stad

Stad & Natuur zet nu een ‘gewone’ bus in, zodat schoolklassen nog steeds van en naar natuureducatielocaties gebracht kunnen worden. De bedoeling is om de verduurzaamde Amerikaanse schoolbus medio 2024 weer in gebruik te nemen. Dan leveren we óók met onze bus een positieve bijdrage aan een groene, gezonde en duurzame stad van de toekomst.