Actief herdenken bij herinneringswandeling Namen Blijven 2015

Op vrijdagavond 30 oktober 2015 vindt in het Vroege Vogelbos in Almere Haven voor de derde keer een bijzondere herdenkingsavond plaats. Net als de afgelopen jaren biedt ‘Namen Blijven’ aan nabestaanden uit Almere en daarbuiten de gelegenheid om op eigen, creatieve en vrije wijze te herinneren en te herdenken. Het geeft bezoekers, van welke religie of levensbeschouwing, en van welke afkomst dan ook, de gelegenheid om actief stil te staan bij hun dierbare overledenen. Een bezoeker formuleerde haar ervaring heel treffend als ‘Ik heb een wandeling gemaakt waarbij ik even gedag heb kunnen zeggen zonder afscheid te nemen’. De avond wordt geopend met enkele toepasselijk liederen door de Almeerse singer-songwriter MITS.

Met fakkels en vuurkorven wordt in het bos een meditatieve sfeer gecreëerd. Tussen 19.00 en 21.00 uur kunnen bezoekers in deze sfeervolle omgeving een wandelroute volgen. Langs deze route biedt een aantal professionele kunstenaars interactieve, kunstzinnige vormen tot herinneren en herdenken aan. Daarnaast zijn er plekken die uitnodigen tot individuele bezinning. Het aanbod wordt aangevuld met zang, poëzie en muziek door een aantal amateurkunstenaars. Het programma van deze avond vind je hier!

Bezoekers maken de wandeling in hun eigen tempo en kunnen naar eigen believen al of niet deelnemen aan de aangeboden herinneringsvormen. Ook kinderen kunnen aan de tocht deelnemen.

De wandeling voert over een deel van het Wandelpad van Stad & Natuur en een deel van het Natuurontdekpad van IVN Almere. Het zandpad is helaas niet geschikt voor rolstoelen. Startpunt is de Schaapskooi aan de Muiderweg 8 in Almere Haven. Parkeren is mogelijk nabij Ballorig, 300 meter van het startpunt. De route eindigt bij het beginpunt. Daar kunt u besluiten tot een tweede rondje, of - tegen een kleine vergoeding - met een warm drankje letterlijk en figuurlijk op verhaal komen. Een vrijwillige bijdrage aan deze avond wordt op prijs gesteld.

Namen Blijven 20125 is een initiatief van Ritueelbegeleiders Almere en Stichting Ultramarijn en komt onder meer tot stand dankzij een bijdrage uit het wijkbudget van Almere Haven.
Namen Blijven is geïnspireerd op het concept Allerzielen Alom van kunstenares Ida van der Lee www.allerzielenalom.nl.

Meer informatie is te vinden op www.ritueelbegeleiders-almere.nl.