Het Vroege Vogelbos nieuws

Poelen geschoond

23 september 2021

Bijscholing in het beheer van poelen

Bij het opschonen van de amfibieënpoelen in Flevoland kan heel goed de oude techniek van het sloten gebruikt worden. Dit is een vak dat nog maar weinig mensen onder de knie hebben.

Vandaar dat Landschapsbeheer, in samenwerking met Stad & Natuur in Almere, een professional heeft ingehuurd die onze medewerkers bij de poel in het Vroege Vogelbos in Almere een stukje bijscholing heeft gegeven. Dit is Wouter Slors, ook werkzaam als rietsnijder in het Naardermeer. Hij heeft uitgelegd wat sloten inhoud en hoe deze klus uitgevoerd kan worden zonder met de tong op de schoenen huiswaarts te keren.

Voorkomen moet worden dat de poel te veel begroeit raakt, de sliblaag te dik wordt of dat het poelmilieu door externe oorzaken wordt benadeeld. Een vuistregel is dat het water van een poel voor ongeveer dertig procent bedekt mag zijn met water- en moerasplanten. Dan is het tijd om in te grijpen. Wacht je langer, dan wordt de ingreep een te grote verstoring.

Bij de uitvoering is het belangrijk om de werkzaamheden op te delen in kleine porties en vrijkomend materiaal tussentijds op de kant te zetten. Maai eerst het riet boven de waterlijn en haal dit uit het water. Vervolgens het restant onder de waterlijn maaien en ook dit uit het water harken. Dan blijven alleen de wortels van het riet nog over. Dan komt de techniek van het sloten om de hoek. Met een slootzeis worden de rietwortels uit de bodem gehaald. Dit is een lange zeis met een haaks, stomp zeisblad waarmee in de bodem op de tast de wortels gevonden worden die dan naar boven getrokken worden. Alle plantenresten en drab worden vervolgens met een sloothaak op de oever geharkt. Ook de sloothaak heeft een lange steel. Die wordt over de schouder gelegd om het zware werk toch wat lichter te maken. En de tip om de haak vlak voor de oeverrand een kwartslag te draaien helpt ook, anders haken de punten elke keer in de oever wat de klus onnodig zwaar maakt.

Het is belangrijk om de poel niet helemaal te schonen. De kikkers, padden en salamanders moeten voldoende dekking houden anders heeft de reiger vrij spel. Mocht u dit ook willen leren dan kunt u zich melden bij Landschapsbeheer. Volgend jaar komt Wouter weer naar de poel en in ruil voor wat hulp leert hij u de fijne kneepjes van het vak.