Het Vroege Vogelbos nieuws

Wat sluipt er door het Vroege Vogelbos

8 juli 2021

Al jaren helpt een groep bewoners met kleinschalig beheer in het Vroege Vogelbos. Ze maken samen met Stad & Natuur en Landschapsbeheer Flevoland het bos geschikter door struiken te planten en bomen te ringen (de dode stam blijft dan staan). Door stormen vallen vanzelf bomen om. Een deel van die bomen blijft liggen en zorgt voor de nodige dekking voor de dieren die in het bos leven. De geringde bomen worden tot een nestplaats en voedselbron voor spechten en andere holenbroeders. Stagiaires van Aeres Hogeschool doen nu onderzoek naar welke soorten er in het Vroege Vogelbos voorkomen.

In de bosrand ontstaan vlinderluwe plekken met volop voedsel. Zo wordt het bos steeds wat gevarieerder, met meer bloemen, meer insecten, meer vogels en meer zoogdieren. Die laatste zijn niet zo makkelijk te ontdekken, maar zijn er wel.
Reeën gebruiken het bos om te schuilen en op de open plekken grazen ze of ze knabbelen aan jonge blaadjes. Soms kan je ze betrappen in de schemering, maar hun aanwezigheid blijkt zeker uit hun slaap- en krabplekken en natuurlijk hoopjes keutels.

Nadat een kat thuiskwam met een dode wezel is het zeker dat er kleine marterachtigen rondscharrelen in het bos. Twee stagiaires van Landschapsbeheer gaan met wildcamera’s ontdekken welke soorten. Hopelijk lukt het daarmee om hermelijn, boommarter en wezel op de gevoelige plaat vast te leggen. Bij de boommarter wordt al gauw gedacht aan oud (loof)bos. In Nederland klopt dat beeld in ieder geval niet; de boommarter leeft zeker ook in de jonge bossen van Flevoland. De hermelijn is zowel overdag als 's nachts actief. Het is een fanatieke jager op kleine zoogdieren. Af en toe gaat deze jager op zijn achterpoten staan om de omgeving goed te kunnen overzien.

Ook de vos voelt zich thuis in het bos, er is voldoende voedsel te vinden. Vossen zijn opportunisten: ze leven van wat zich ter plaatse het gemakkelijkst laat verschalken. Kleine knaagdieren, haas en konijn vormen het hoofdmenu. Maar ook vogels, insecten, eieren, bessen, afgevallen fruit, aas en afval wordt gegeten. Holen worden meestal alleen door de wijfjes gebruikt om in te slapen, als ze drachtig zijn of kleine jongen hebben. Verder slapen ze meestal, net als de meeste mannetjes, op een beschut plekje bovengronds, onder een dichte struik bijvoorbeeld. Vossen worden steeds minder schuw en laten zich ook overdag wel zien.