Projecten nieuws

Groene Schoolpleinen op Almeerse scholen!

8 maart 2021

Stad & Natuur heeft het initiatief genomen om meer groene schoolpleinen in Almere te realiseren. Daarvoor zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met Donker Groep. In verband met corona was het helaas niet mogelijk om een bijeenkomst met geïnteresseerde scholen te houden, maar zijn er wel gesprekken opgestart met de basisscholen de Albatros en De Ontdekking, waarvan  bekend is dat zij de wens hebben om hun schoolplein te vergroenen. De eerste schetsen zijn aan hen gepresenteerd en de reacties van de scholen waren erg positief. De scholen starten nu intern verschillende projectteams op om het proces vanuit de school te begeleiden.

Er worden nu plannen gemaakt voor financiering, uitvoering en eventueel sponsoring. Stad & Natuur ondersteunt de scholen met onze kennis en kunde op deze gebieden en stellen ons netwerk voor deze scholen ter beschikking.