Projecten nieuws

Studenten onderzoeken Almeerse waterkwaliteit voor het vijfde jaar

18 juni 2024

Almere Meet Water is weer in volle gang. Dit is het vijfde jaar dat Stad & Natuur waterkwaliteitsonderzoek doet in opdracht van gemeente Almere. Van mei tot en met oktober onderzoeken we samen met leerlingen en studenten de waterkwaliteit van Almere en wat er gedaan kan worden om deze te verbeteren. 

Hiervoor hebben we drie studenten gevonden die tijdens hun stage bij ons twee keer per week metingen doen op twaalf plekken in de stad. Deze metingen doen zij zeven maanden lang (tijdens de jaarlijkse natuurwater zwemperiode). Zo krijgen we inzicht in het verloop van de waterkwaliteit gedurende het zwemseizoen op de verschillende meetlocaties en kunnen wij bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit in Almere. 

Eline en Lindie vertellen wat meer over hun opdracht en de metingen. Ze studeren allebei Toegepaste Biologie bij de Aeres Hogeschool Almere. Tijdens hun studie leren ze onder andere over het meten en verbeteren van biodiversiteit op land en in het water. Dat sluit helemaal aan bij hun stageopdracht voor Almere Meet Water. 

Waterkwaliteit meten en bewoners informeren 

De studenten meten niet alleen de waterkwaliteit, maar informeren bewoners ook over de resultaten. Eline vertelt: “Door mijn opleiding kwam ik erachter dat de huidige waterkwaliteit in Nederland helemaal niet zo goed is, maar je hoort er nooit iets over. Ik hoop met mijn deelname iets te kunnen doen om hier meer aandacht voor te krijgen. We zijn nu anderhalve maand aan het meten en het is ons al opgevallen dat de pH-waarde van veel wateren in Almere wat hoog lijkt uit te vallen voor goed zwemwater. Bij Stad & Natuur heb ik de opdracht gekregen om een zoekkaart voor waterfauna te maken. Hiermee kun je op een eenvoudige wijze de staat van het water beoordelen, met name over het zuurstofgehalte en de zuurheid van het water.” 

Lindie vult aan: “Mijn opdracht bij Stad & Natuur houdt enerzijds in dat ik watermetingen uitvoer en de data van deze metingen verwerk. Daarnaast maak ik twee lespakketten over waterkwaliteit, waterecologie en de rol van leerlingen hierbij. Het ene lespakket is voor de bovenbouw van het basisonderwijs en het andere pakket is voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het is belangrijk voor het hele ecosysteem om goede waterkwaliteit te hebben. Ik draag op deze manier graag bij door middel van metingen doen en mensen te informeren hoe zij ook invloed hierop hebben, bijvoorbeeld door zwerfafval te voorkomen.” 

Langdurig onderzoek verbetert betrouwbaarheid 

Studenten spelen een belangrijke rol in de uitvoering van dit project. Tom Kooiman, projectleider en stagebegeleider vertelt: “Ieder jaar voeren studenten van Aeres Hogeschool de watermetingen uit en bouwen zij voort op het werk van hun voorgangers. De studenten leerden eerst over de verschillende indicatoren van waterkwaliteit, zoals pH-waarde, troebelheid, algenbloei en aanwezigheid van nitraten en fosfaten. Daarnaast deden zij veldwerk gefocust op flora, fauna en vervuilingen zoals afval. Met deze data werkten studenten aan mogelijke oplossingen om de lokale waterkwaliteit te verbeteren. De afgelopen jaren hebben ze ook hard gewerkt aan de herziening van de meetmethode om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten. Dit jaar leggen we de focus op de aanwezigheid van waterinsecten, want hun aanwezigheid of juist afwezigheid zegt iets over de waterkwaliteit. Ook kijken we naar mogelijke vervuilingen bij de Lage Vaart.” 

De resultaten van het project delen wij uiterlijk november op onze website. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven.