Acties tegen voorgenomen bezuinigingen Stad & Natuur

14°C

Lees hier alles over de acties tegen de voorgenomen bezuinigingen Stad & Natuur

7 mei 2019 Twee leerlingen van Openbare basisschool het avontuur hebben vanochtend 300 kleurplaten overhandigd aan directeur/bestuurder Liesbeth Bronkhorst van Stad & Natuur. Hiermee laten de leerlingen weten dat zij het niet eens zijn met de voorgenomen bezuiniging van de gemeente Almere van €100.000,00 op Stad & Natuur. Deze actie is tot stand gekomen door de leerlingenraad van Het Avontuur. De slogan ‘geen stad zonder natuur’ sprak de kinderen zo aan dat zij gelijk in actie gekomen zijn. Stad & Natuur bedankt de leerlingen voor hun inzet en stem. Alle kleurplaten en handtekeningen worden as donderdag om 21 uur overhandigd aan de gemeenteraad. (eerdere berichten gaan verder onder de foto)

Leerlingen overhandigen petitie


25 april 2019 De petitie van Stad & Natuur is in 20 dagen tijd door 2000 mensen ondertekend, dat betekent 100 ondertekeningen per dag! Wij zijn ontzettend dankbaar voor al jullie steunbetuigingen. In de meivakantie is bij drie locaties de kleurplaat beschikbaar voor bezoekers: Stad & Natuur op Stadslandgoed de Kemphaan, Kinderboerderij de Beestenbende en Kinderboerderij den Uylpark. Kinderen kunnen de kleurplaat daar kleuren en gelijk inleveren! Op 9 mei bieden wij de handtekeningen en kleurplaten aan, aan de gemeente raad.


18 april 2019 Op donderdagavond 9 mei a.s. bieden wij de petitie aan, aan de gemeenteraad! Tot die tijd kan de petitie volop ondertekend worden. Vergeet vooral niet dat je je ondertekening nog moet bevestigen met de mail die je ontvangt in je inbox. De kleurplaat-actie wordt inmiddels door meerdere scholen ondersteund, binnenkort zal Liesbeth Bronkhorst, directeur Stad & Natuur bij een aantal scholen de kinderpetitie in ontvangst nemen. Wie niet in de gelegenheid is om digitaal de petitie te ondertekenen, kan bij Kinderboerderij de Beestenbende en Kinderboerderij Den Uylpark ook een papieren versie ondertekenen. 


10 april 2019 Stad & Natuur start naast een online petitite voor volwassenen ook een kinderpetitie. Kinderen kunnen ook meedoen aan  Maak je hart voor Stad & Natuur in Almere!  door een kleurplaat in te leveren. Deze zal Stad & Natuur dan samen met de online petitie aanbieden aan de gemeenteraad. De kleurplaat kan tot 7 mei ingeleverd worden. Je kunt hem hier downloaden.  Op de locaties van Stad & Natuur zijn ze (binnenkort) ook verkrijgbaar. Ook sturen we alle Almeerse basisscholen de link naar de kleurplaat. 3 april 2019 Maak je hart voor Stad & Natuur in Almere!
Onder dat motto start deze week een publiekscampagne gericht op het behoud van tenminste de huidige bijdrage van de gemeente Almere. Het college heeft een voorstel ingediend voor een bezuiniging van 100.000 euro op de jaarlijkse subsidie. Voor Stad & Natuur betekent dit onherroepelijk sluiting van locaties en het stopzetten van activiteiten. Vrijwilligers, inwoners, scholen, ondernemers en partners willen hun stem laten horen vóór behoud van alle locaties en activiteiten van Stad & Natuur waarmee ze de inwoners van Almere en de stedelijke omgeving met de natuur verbindt. Zodat Stad & Natuur kan blijven werken aan een groene, gezonde en duurzame stad. Hiervoor is onder andere een petitie geopend en een social mediacampagne gestart.

 

“De gemeente Almere is van plan om per 2021 een ton te bezuinigen op onze jaarlijkse subsidie”, aldus Cees Okkerse, voorzitter van de raad van toezicht van Stad & Natuur. “De stichting spreekt zich hier duidelijk tegen uit. Wij zijn een low-budget organisatie die voornamelijk draait op vrijwilligers, ondersteund door een vijftiental professionele krachten. Deze bezuiniging zal onherroepelijk leiden tot het stoppen van een aantal kernactiviteiten, ontslag van personeel en sluiting van locaties.” Deze locaties liggen verspreid over de stad: elk met een eigen karakter, functies en activiteiten, waar educatie, recreatie en meedoen in het groen centraal staan. Ze vervullen een belangrijke sociaal-maatschappelijke rol en een recreatieve functie voor jong en oud Almere, ook voor groepen die doorgaans moeilijk bereikbaar zijn.

 

De bezuiniging is vooral niet in lijn met de ambitie van de gemeente gericht op de groene, gezonde en duurzame stad van de toekomst. Directeur en bestuurder Liesbeth Bronkhorst reageert: “Stad & Natuur is er klaar voor om juist een grotere rol te nemen als bewezen succesvolle en innovatieve partner van de gemeente, bijvoorbeeld bij de invulling van de duurzaamheidsagenda. Wij hopen dat de gemeenteraad deze onbegrijpelijke bezuiniging terugdraait zodat we ons werk kunnen blijven doen: de Almeerders betrekken bij hun groene en duurzame leefomgeving.”

 

Met deze campagne reageert Stad & Natuur op de vele verzoeken vanuit haar achterban om in actie te komen. Er is inmiddels een handtekeningenactie gestart op www.petities.nl (zoek op Almere) tegen de voorgenomen bezuiniging. Deze worden over enkele weken met een ludieke actie samen met partners en scholen aangeboden aan de gemeenteraad op het stadhuis.

 

Stichting Stad & Natuur Almere viert op 1 juli 2019 haar 10-jarig bestaan en is de vanzelfsprekende uitvoeringsorganisatie van de groene en duurzame agenda van de stad. Vanuit een efficiënte organisatie bereikt zij jaarlijks zo’n 27.000 leerlingen in het Almeerse onderwijs met educatieve programma’s en laat zij ruim 210.000 Almeerders kennismaken met natuur- en duurzaamheidsthema’s op onze bijzondere groene plekken. Ook wordt een honderdtal vrijwilligers de mogelijkheid geboden om actief betrokken te zijn. Dit in samenwerking met een netwerk van tientallen maatschappelijke organisaties zoals Playing for Succes, De Schoor, IVN, De Vogelwacht, Staatsbosbeheer en VMCA.

https://petities.nl/petitions/maak-je-hart-voor-stad-natuur-almere-petitie-tegen-bezuinigingen-gemeente?locale=nl