Stad & Natuur nieuws

ALMERE MEET WATER 2023: WATERKWALITEIT IN BEELD BRENGEN VOOR INWONERS

19 oktober 2023

Met bijna 1000 metingen op elf Almeerse zwem- en recreatielocaties zit deze jaargang Almere meet water erop. Onze stagiairs Matthijs, Nynke en Juan hebben, samen met leerlingen uit het Almeerse voortgezet onderwijs, van 1 mei tot 1 oktober het verloop van de waterkwaliteit gemeten. 

Samengevat kunnen we stellen dat het relatief natte weer gezorgd heeft voor relatief veel blauwalg. Zo was het Zwemstrand bij Almere Haven een aantal weken ontoegankelijk door blauwalg. Ook het Weerwater, de Hoge Vaart en de Leeghwaterplas hebben last gehad van blauwalg. Op de andere meetlocaties was het water over het algemeen van goede kwaliteit. Van alle zwemlocaties had het Almeerderstrand de beste waterkwaliteit. De grootste verbetermogelijkheden liggen bij de Lage Vaart en de Fluittocht, die aan elkaar verbonden zijn. Daarnaast zijn de Esplanade en de Boelijnbrug potentieel nieuwe onderzoekslocaties, dit zijn namelijk ook geliefde zwemlocaties. 

Projectleider en stagebegeleider Tom Kooiman is erg tevreden met hun gedegen onderzoek en creatieve inzichten: "Niet alleen is de waterkwaliteit gemeten en geanalyseerd, maar ze hebben ook gekeken naar de kwaliteit van het Almere meet water onderzoek én vooral ook naar hoe inwoners van de stad beter betrokken kunnen worden bij dit thema." 

Juan, Nynke en Matthijs zijn derdejaars studenten Toegepaste Biologie bij Aeres Hogeschool Almere. Vorige week hebben ze hun bevindingen, adviezen en voorstellen gepresenteerd aan Stad & Natuur en de gemeente Almere. Ze blikken terug op een geslaagde stage. 

Juan: "Waterkwaliteit is een actueel thema wat ook in de toekomst een grote rol zal spelen. Ik heb echt gezocht naar een stage in deze richting. De combinatie van onderzoek en veldwerk is mij goed bevallen." 

Nynke: "Voor de waterkwaliteit in boerengebied is de laatste tijd veel aandacht, maar die voor de stedelijke waterkwaliteit blijft achter. Dit terwijl mensen juist veel invloed hebben op de waterkwaliteit in de stad, vaak meer dan in het buitengebied. Almere meet water is een project wat dit duidelijk wil maken aan inwoners." 

Matthijs: "Ik hoop dat inwoners van Almere zich daardoor meer bewust gaan worden van het belang van goede waterkwaliteit. Vooral omdat dit impact op hun leven heeft. Ik heb daarom gewerkt aan de betrouwbaarheid en voorspellende waarde van de meetgegevens." 

Nynke: "Het verbeteren van de waterkwaliteit lijkt een enorme klus, daardoor kan het overweldigend worden en kunnen mensen geneigd zijn om niets meer te doen. Ik heb mij gericht op het vertalen van complexe onderzoeksresultaten naar begrijpbare taal. Die informatie komt in een app, waarin ook tips worden gegeven over wat inwoners kunnen doen om de waterkwaliteit in hun eigen omgeving te verbeteren. De wetenschap dat ik er met mijn product hopelijk voor zorg dat mensen ook daadwerkelijk dingen gaan veranderen in hun leven is natuurlijk supergaaf."

Matthijs: "Een grote uitdaging is natuurlijke invloeden (regen, temperatuur, fauna e.d.) uit het Almere meet water onderzoek te filteren om zo menselijk handelen te kunnen monitoren en hopelijk te verbeteren. Ik verwacht dat mijn opgeleverde werk ervoor kan zorgen dat in komende jaren de onderzoeksmethode verbeterd kan worden wat de waterkwaliteit ten goede komt." 

Juan: "Wat ik Almeerders mee wil geven is dat de natuur een plek heeft in onze stad. Daarom heb ik een set beelden ontwikkeld voor de meetlocaties. Die beelden zijn van diersoorten die in Almere als indicatiesoort fungeren voor goede waterkwaliteit, zoals de ijsvogel en de bever. Ik hoop dat mensen door de inspanning van dit project vaker stil zullen staan bij de positieve invloed van natuur. Bijvoorbeeld bij het zien van een zilverreiger of een mooie oeverplant; planten en dieren zijn hier niet zomaar. Het feit dat onze groeiende stad ruimte blijft bieden aan de natuur is ontzettend waardevol!"

Maaike van Wingerden van de gemeente Almere sluit af: "Alle deelnemende leerlingen van De Meergronden en Helen Parkhurst en studenten Matthijs, Nynke en Juan hebben er een geslaagde editie van gemaakt. Met hun bijdrage is weer een stap genomen om het watersysteem van Almere nog beter te maken."