Bezuiniging op Stad & Natuur volledig teruggedraaid

Gisteren heeft Stad & Natuur 2422 handtekeningen en 484 kleurplaten overhandigd aan de gemeenteraad tegen de bezuiniging op de jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente voor de stichting. Vandaag is bekend geworden dat de voorgenomen bezuiniging van de baan is. Stad & Natuur is blij dat na een jaar van onzekerheid nu een oplossing gevonden is.

Vorig jaar werd in het groenste coalitie akkoord ooit bekend dat er een bezuiniging van € 500.000,00 op de subsidiebijdrage aan Stad & Natuur stond. Het afgelopen jaar is de stichting in overleg met de gemeente Almere geweest om de bezuiniging van tafel te halen. Enkele maanden geleden werd al bekend dat er nog € 100.000,00 van de voorgenomen bezuiniging overbleef. Maar ook deze bezuiniging zou leiden tot een sluiting van locaties, ontslag van collega's en het stoppen van activiteiten.

Afgelopen maand is Stad & Natuur gestart met een publieksactie 'maak je hart voor Stad & Natuur'. Deze actie heeft bijna 3000 handtekeningen en kleurplaten opgeleverd. Donderdagavond zijn deze overhandigd aan de gemeenteraad na een krachtig pleidooi van directeur/bestuurder Liesbeth Bronkhorst. "Ik was in shock toen ik zag dat er een bezuiniging voor de rekening van Stad & Natuur genoemd werd. De reden van de bezuiniging is nooit inhoudelijk onderbouwd." Hierna zijn de handtekeningen overhandigd door vrijwilligers, een IVN lid en een directeur uit het Almeerse basisonderwijs.

Vrijdagochtend is bekend gemaakt dat de bezuiniging op Stad & Natuur niet door gaat. "Wij zijn blij dat de gemeente inziet dat Stad & Natuur een belangrijke bijdrage levert aan een groen, gezonde en duurzame stad. Wij zullen onverminderd doorgaan met onze activiteiten en het aanbod verbreden met een nog groener programma" aldus Liesbeth Bronkhorst.

Liesbeth Bronkhorst bedankt alle medewerkers, vrijwilligers, raad van toezicht, Almeerders, politici, partners uit de stad, (groene) verenigingen, stagiaires, leerkrachten en directeuren voor hun steun en stem tegen de bezuiniging. Stad & Natuur kijkt vol vertrouwen naar de toekomst en heeft als ambitie om Almere nog groener, gezonder en duurzamer te maken!

 

petitie S&N