Stad & Natuur nieuws

Ontdek de dobbeltotems en buzzzhalte op onze locaties

5 september 2023

Het meest bijzondere bijenhotel van Almere is te vinden op de Kemphaan. En op onze kinderboerderijen staan nu twee unieke spel- en beweegelementen. Extra bijzonder is dat deze items eerder op de Floriade te zien waren en inmiddels zijn begonnen aan een tweede en zelfs derde leven! Want ook door materialen te hergebruiken, draagt Stad & Natuur bij aan een groene en gezonde stad.

De buzzzhalte, een educatief bijenhotel

In 2021 werd in de bijentuin van Stadslandgoed de Kemphaan de buzzzhalte geopend, het meest bijzondere bijenhotel van Almere. Want dit hotel biedt niet alleen een nest- en schuilplek aan wilde bijen, het bevat ook een schat aan informatie over bijen, wespen en hommels. De buzzzhalte leert bezoekers van alles over deze gestreepte diertjes. Bijvoorbeeld over het verschil tussen bijen, wespen en hommels en de belangrijke rol die zij spelen in de voedselproductie.

Naar de Floriade

In 2022 verhuisde de buzzzhalte naar de Floriade. Een halfjaar lang stond het educatieve bijenhotel daar op de kavel van Stad & Natuur en Stichting Nationale Boomfeestdag. Een kavel waar de thema’s bomen, biodiversiteit en bewegen centraal stonden. In het kader van het thema biodiversiteit was de kavel insecten- en bijenvriendelijk aangelegd. Via de weetjes op de buzzzhalte werden Floriadebezoekers bewust gemaakt van het belang van biodiversiteit. Zo hoopten we bezoekers te inspireren om hun eigen tuin ook insecten- en bijenvriendelijk in te richten.

Terug naar de Kemphaan
Na de Floriade is de buzzzhalte weer terug verhuisd naar de vaste plek in de bijentuin op de Kemphaan. Extra bijzonder is dat er inmiddels een nieuw soort wilde bij in het hotel nestelt, die eerder nog niet in onze bijentuin voorkwam: de tronkenbij!

Dobbeltotems, uitdagende spel- en beweegelementen

In het kader van het thema bewegen hebben we voor onze Floriadekavel twee dobbeltotems laten ontwikkelen. Dit zijn palen met zeskantige blokken, met daarop verschillende quizvragen en beweegopdrachten. De totems daagden bezoekers uit om zelf in beweging te komen. Daarnaast waren op de kavel regelmatig trainers en vrijwilligers van Almere City FC aanwezig met een actief beweegprogramma. Iedereen kon zo ontdekken hoe leuk een gezonde leefstijl is.

Hergebruik en circulariteit

De dobbeltotems hebben na de Floriade een nieuwe bestemming gekregen op onze kinderboerderijen. De ene totem is verhuisd naar Kinderboerderij Den Uylpark, de andere staat nu op Kinderboerderij de Beestenbende. De dobbeltotems zijn opnieuw bestickerd in het thema van de kinderboerderijen, er staan nu quizvragen en beweegopdrachten op over de geit, het konijn en de kip. Door de totems opnieuw te gebruiken sluiten we aan bij de doelstelling van de Floriade om het materiaal van de Expo zoveel mogelijk een herbestemming in Almere te geven. Zo komen de dobbeltotems opnieuw ten goede aan de stad én haar inwoners.

Veel dank!

De buzzzhalte kon worden gerealiseerd dankzij sponsoring van de Almeerse busvervoerder allGo. De dobbeltotems zijn speciaal voor de Floriade ontwikkeld met een bijdrage van het Almeers Preventieakkoord. Stad & Natuur Almere en Stichting Nationale Boomfeestdag werkten voor de invulling van de Floriadekavel samen met Staatsbosbeheer, Boogaart, Groen Als Een Service en Assink Hout. De totems zijn gemaakt door Peerdrops. Na de Floriade heeft Peerdrops de dobbeltotems opnieuw beplakt, waardoor ze klaar zijn voor hun nieuwe leven op de kinderboerderijen.