Like Stad & Natuur Almere

De Oostvaarders

Allianties uitbreiding programmering Almeerse kant Oostvaardersplassen

8 juni 2017

Waardevolle ideeën voor avontuurlijke activiteiten en dertien nieuwe allianties

Op dinsdag 6 juni jl. zijn er 40 cultuur- en natuurondernemers aan de slag gegaan tijdens een Alliantie Lab in het Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders om ideeën te ontwikkelen voor (les-)activiteiten, routes en evenementen. Dit heeft geresulteerd in heel veel waardevolle ideeën, waarop 13 nieuwe samenwerkverbanden zijn gesloten, zgn. allianties.  De ideeën en allianties worden meegenomen in een programmeringsplan 2018-2021 dat in de zomer aan de gemeente Almere en Staatsbosbeheer wordt gepresenteerd.  Zo zijn er allianties gesloten voor ‘’Het wonderlijke uitzicht’’, ‘’Ongewone Paden’’ en een klei-laboratorium. Samen met de gemeente Almere en Staatsbosbeheer wordt de komende tijd gekeken naar de haalbaarheid van deze ideeën en ze worden meegenomen in de planvorming.

Tijdens het Alliantie Lab onder leiding van Bureau Buhrs zijn de deelnemers geïnformeerd over de stand van zaken van de ontwikkeling van het gebied en zijn met veel enthousiasme en inspiratie nieuwe activiteiten bedacht, die passen bij de ambitie en het Oostvaardersplassengebied aan de Almeerse kant.

Vanuit de ambitie om de Oostvaardersplassen tot Nationaal Park te benoemen en de landschapszone tussen Almere Buiten en de Oostvaardersplassen door te ontwikkelen naar HET toegangsgebied vanuit Almere, wordt dit gebied de komende vier jaar meer toegankelijk en aantrekkelijk gemaakt voor bezoekers. Dit betreft niet alleen een verdere fysieke inrichting voor de natuur, het landschap, educatie, recreatie en toerisme maar ook uitbreiding van de programmering van (les-) activiteiten, routes en evenementen. Met het op 14 mei jl. gehouden festival Rolling Nature is daarmee een stap gezet.

De gemeente Almere heeft Stad & Natuur Almere en Staatsbosbeheer gevraagd het voortouw te nemen voor de programmering. Hierbinnen is een belangrijke rol voorzien voor ondernemers. Zij kunnen activiteiten ontwikkelen gericht op de gewenste doelgroepen. Dit binnen de mogelijkheden en doelstellingen van het gebied en bij voorkeur in samenwerking met andere ondernemers of organisaties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Stad & Natuur Almere – Caroline Oort (036-5475050 of coort@stadennatuur.nl)
Bureau Buhrs – Marinka van Vliet (06-23916274 of vanvliet@bureaubuhrs.nl)

allianties