Like Stad & Natuur Almere

De Oostvaarders

Gezocht: horeca ondernemer voor de Oostvaarders

16 mei 2019

Na 5 jaar hebben Stad & Natuur en de horeca ondernemer Gasterij de Oostvaarders, besloten de samenwerking in het Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders te beëindigen. Gasterij de Oostvaarders heeft aangegeven vanwege bedrijfseconomische redenen af te zien van verdere voortzetting van het horeca-contract. In 2018 is de situatie rondom de grote grazers in de Oostvaardersplassen onrustig geweest; dit heeft een significant negatieve invloed gehad op het aantal bezoekers. Het beheer van de grote grazers is gewijzigd, waardoor de rust is teruggekeerd in het gebied. Desondanks is het aantal bezoekers nog niet terug op het niveau van 2017 en heeft de ondernemer moeten besluiten de samenwerking stop te zetten per 1 juli a.s.

Stad & Natuur gaat via een openbare inschrijving op zoek naar een nieuwe horeca-ondernemer, bekijk hier de advertentie. Gasterij de Oostvaarders sluit per 1 juli haar deuren; de planning is dat op 1 augustus een nieuwe ondernemer de horeca in het gebouw overneemt. In de maand juli zal er openstelling van het gebouw geregeld zijn via Stad & Natuur.

Voor algemene vragen: 
info@stadennatuur.nl en telnr 036 5475050
Geinteresseerde ondernemers mailen naar a.vanmuijen@htcadvies.nl