Kinderkookcafé voor 1300 Almeerse kleuters

15°C

De kleuters verzamelen verschillende ingrediënten op het erf en in de stal van de Stadsboerderij en bakken daarmee hun eigen hazelnootkoekje. Stad & Natuur Almere en de Stadsboerderij vinden het belangrijk dat ze direct ervaren waar voedsel vandaan komt en bieden daarom gezamenlijk het Kinderkookcafe aan, tot en met 17 april doen er ruim 1300 kinderen uit 47 groepen mee.

Ze bakken niet alleen hazelnootkoekjes, maar doen er dus ook de boodschappen er voor. Ze halen een eitje bij de kippen, in de stal bij de koeien halen ze een pakje boter, bij het graan verzamelen ze meel en bij de Hazelaar in de tuin rapen ze hazelnoten. Wat groeit en bloeit er in Almere en wat kun je daar allemaal van maken wordt zo heel tastbaar op hun eigen niveau. Met de les Kinderkookcafé is er nu een doorlopende leerlijn op dit vlak, zodat kinderen uit groep 1 tot en met 8 op hun eigen niveau kunnen leren over dit onderwerp. Door activiteiten op het gebied van educatie, zorg en onderzoek willen zowel de Stadsboerderij als Stad & Natuur bewoners van Almere betrekken bij het boerenwerk, hen bewust maken van de waarde van de aarde en zinvol werk bieden. Op de Stadsboerderij worden lessen, excursies en andere publieksactiviteiten georganiseerd voor verschillende doelgroepen. Deze zogenoemde boerderijeducatie biedt mensen de mogelijkheid te leren waar hun voedsel vandaan komt, wat een verantwoorde omgang met dieren is en hoe voedselproductie zich verhoudt tot de natuurlijke omgeving waar die plaatsvindt.

Schoolklassen uit het basisonderwijs kunnen deelnemen aan het Kinderkookcafé met een speciaal ontwikkeld lesprogramma. Behalve voor kinderen uit de groepen 1 en 2, is het Kinderkookcafé ook uitermate geschikt voor schoolreisjes en voor kinderfeestjes .Voor BSO’s, sportverenigingen, vriend(inn)enclubjes etc. is er ook een leuk programma samen te stellen. Scholen en BSO’s kunnen inschrijven via onze site inschrijven onder 'leer'. Kinderfeestjes en andere groepen melden zich rechtstreeks aan bij de Stadsboerderij via www.stadsboerderijalmere.nl.

Kleuters bakken ze bruin tijdens Kinderkookcafé