Onderwijs nieuws

Stad & Natuur draagt bij aan Sterk Techniek Onderwijs in Almere

24 juni 2021

Stad & Natuur draagt bij aan het project Sterk Techniek Onderwijs in Almere. Wij vervullen een grote rol binnen programmalijn Oriëntatie op Techniek & Technologie, gericht op leerjaar 1 en 2 van het VMBO. Doel is om deze leerlingen enthousiaster maken voor techniek.

In januari zijn we gestart met als uitgangspunt de 7 werelden van techniek, waar alle 7 VMBO scholen uit Almere de afgelopen maanden gezamenlijk lesprogramma’s hebben ontwikkeld.

Vorige week hebben de scholen de lesprogramma’s aan elkaar gepresenteerd. Een leuke middag waarin vernieuwende lesprogramma’s, onderzoekend en ontdekkend leren en verbinding tussen de scholen centraal stond.

Zo leren de leerlingen binnen de wereld ‘Energie, water en veiligheid’ over energie en hoe ze een windmolen moeten bouwen, binnen de wereld ‘Digitaal, Media & Entertainment’ gaan ze aan de slag met hun favoriete artiest en bij ‘Voeding & Natuur’ leren ze over de techniek achter landbouw en voeding.

Na de zomer worden de eerste pilots op alle 7 scholen gedraaid, waarna de leerlijn defintief wordt gemaakt. Stad & Natuur is trots bij te kunnen dragen aan dit project in Almere.
de 7 werelden van techniek