Het Vroege Vogelbos nieuws

Geitenlammeren in het Vroege Vogelbos geboren

26 januari 2023

Vorige week werd een medewerker van Stad & Natuur op haar verjaardag verrast met de geboorte van het eerste geitenlam in de Schaapskooi in het Vroege Vogelbos. Toen zij ’s ochtends de stal inkwam was het geitenlam al geboren. Inmiddels zijn de vier verwachte geitenlammeren geboren en volgen de schapenlammeren snel. Stad & Natuur organiseert dit jaar voor het eerst sinds corona weer schapenpraatjes bij de Schaapskooi.

Stad & Natuur houdt sinds enkele jaren in het Vroege Vogelbos enkele nieuwe rassen: één geitenras en vier schapenrassen. De inmiddels geboren lammeren zijn van het geitenras Nederlandse Landgeit. Net als de gehouden schapenrassen is dit een zeldzaam ras in Nederland, in de vijftiger jaren van de vorige eeuw waren er nog maar enkele exemplaren over. De geiten worden jaarlijks gekeurd en ingeschreven in het landelijke stamboek.

In de Schaapskooi worden natuurlijk ook nog schapenlammeren verwacht van de rassen het Drents Heideschaap, de Flevolander, het Shetland schaap en de Zwartbles. Ook zij dragen bij aan landelijke programma’s om deze oude schapenrassen in stand te houden in Nederland. Deze kudde beheert het Vroege Vogelbos en graast de reuzenberenklauw. Dankzij de inzet van de schapen, en de inzet van vrijwilligers op plaatsen waar de schapen niet kunnen komen, is deze hinderlijke plant nu onder controle in dit stukje Almere. De kudde heeft na deze lammerperiode de omvang bereikt, die nodig is om het bos te beheren. Dat betekent dat er jaarlijks alleen nog lammeren bij komen om de kudde op peil te houden.

De lammeren zijn te bewonderen in de Schaapskooi via het raam aan de voorzijde. Wie uitleg wil over de schapen- en geitenlammeren kan ook naar de Schapenpraatjes komen, deze vinden plaats op dinsdagmiddagen 31 januari, 7, 14, 21 en 28 februari om 15.30 uur en zondag 5, 12, 19 en 26 februari om 14.30 uur. Je maakt kennis met de verschillende rassen en de verschillende taken die ze vervullen. De schapenpraatjes zijn gratis te bezoeken en hoeven niet gereserveerd te worden. De praatjes vinden plaats aan de voorkant van de Schaapskooi (Muiderweg 8) bij het panoramaraam. 

Op zondag 2 april vieren we samen met IVN Almere, de Almeerse Wolunie en het Eksternest de lente tijdens het Lentefeest van 12:00 en 16:00.