Interview wethouder Peeters

Wethouder René Peeters is erg enthousiast over de mogelijkheden die Almere biedt voor natuurbeleving in en om de stad. “Heb je wel eens op de bovenste verdieping van het WTC in Almere gestaan? Het is een absolute sensatie om te zien hoe groen Almere is. Dat is toch uniek voor een suburbane stad met tweehonderdduizend inwoners?”

Als voorbeeld van de ideale integratie tussen stad en natuur noemt Peeters stadslandgoed De Kemphaan: “De Kemphaan en het omliggende natuurgebied vormen voor alle leeftijdsgroepen de perfecte locatie om natuureducatie en ontspanning te combineren.  De komende jaren zal dit gebied nog verder uitgroeien en ontwikkeld worden tot het stadsbos van Almere: het ‘Boshart’.”

Natuur dichtbij
Stad & Natuur Almere is voorstander van natuurbeleving dicht bij huis, in de eigen omgeving. Natuurlijk heeft Stad & Natuur verschillende prachtige locaties in Almere, maar ze streeft er naar om kinderen èn hun ouders te laten ontdekken dat je er niet persé op uit hoeft te gaan om in de natuur te zijn. De wethouder is het roerend eens met dit uitgangspunt: “In Almere is de natuur dichtbij, maar het zou voor kinderen nog dichterbij moeten zijn.” Peeters pleit daarom voor ervarings- of ontwikkelingsgericht onderwijs en haalt in deze context het ‘heemkundig’ onderwijs aan: “Bij heemkundig onderwijs wordt de omgeving van het kind als uitgangspunt genomen. Voor een kind in de leeftijd van nul tot twee jaar is dit dus de directe omgeving, de eigen tuin. Naar mate het kind ouder wordt, worden de cirkels rond het kind steeds groter en gaat het meer van de omgeving ontdekken en beleven. Professionals in het onderwijs en de kinderopvang doen er goed aan om bewust met dit gegeven om te gaan. Een mooi voorbeeld van de toepassing hiervan zijn schooltuinen.”
Peeters realiseert zich dat het niet altijd even makkelijk is om het onderwijs op deze wijze vorm te geven, maar zegt hij: “Wanneer het wel gebeurt, zie je dat het kind enorme sprongen in zijn ontwikkeling kan maken. Tijdens natuurbelevingactiviteiten wordt bijvoorbeeld ook de woordenschat vergroot en kan de verbinding worden gemaakt met andere vakken, zoals rekenen”

Doorgaande leerlijn
Stad & Natuur Almere wil graag een partner zijn voor scholen en kinderopvangorganisaties in het vormgeven van natuureducatie en zoekt hierin de samenwerking. Een van de speerpunten van Stad & Natuur is het inbedden van een natuureducatieprogramma in de doorgaande leerlijn en in dagarrangementen. Hierbij staat centraal dat leren de hele dag door gebeurt, niet alleen onder schooltijd maar ook tijdens de buitenschoolse opvang en in de eigen woonomgeving. “Zo’n doorgaande lijn ontstaat eigenlijk op een natuurlijke manier wanneer je uitgaat van het kind”, aldus René Peeters. “Ouders spelen vanzelfsprekend ook een belangrijke rol bij de manier waarop hun kind de natuur gaat ontdekken. Dat zit ‘m vooral in het toestaan van dingen, het steunen van kinderen in hun nieuwsgierigheid. Laat ze onderzoeken, laat ze lekker vies worden.”

Verbinden
Een ander doel van Stad & Natuur is het verbinden van natuur met kunst, cultuur en sport. Als wethouder met sport in zijn portefeuille, legt René Peeters graag de link tussen bewegen en de natuur: “Gezond leven wordt een steeds belangrijker thema. In Almere willen we, mede gedreven door de kandidaatstelling voor de organisatie van de Floriade 2022, gebieden zo doorontwikkelen dat de omgeving uitnodigt tot bewegen. Almere biedt hiervoor veel mogelijkheden (veel ruimte, groen en water). Het enige wat we hoeven te doen is deze unieke mogelijkheden benutten, uitgaan van de kracht van de stad zelf.”