Lerarentekort? Denk aan Stad & Natuur

Collage Almere en Stad & Natuur hebben de handen inéén geslagen en in nauw overleg met de schoolbesturen het initiatief genomen om naar oplossingen te zoeken voor het lerarentekort. We kunnen scholen verlichting bieden met gekwalificeerde docenten op gebied van kunstvak- en natuurlessen. Daarnaast zetten wij gastdocenten in die werken op het gebied van duurzaamheid, voeding en techniek.

Onze inhoudelijke uitgangspunten zijn daarbij nadrukkelijk:

• de kwaliteit van de kunst-, cultuur-, natuur- en techniekeducatie
• aansluiten bij de visie en uitgangspunten van de school
• aansluiten bij het onderwijs op de school (doelgroep, thema's, cultuurbeleidsplan, etc.)

De wijze waarop dit binnen de scholen wordt ingevuld en vormgegeven is zeer verschillend, afhankelijk van de vraag en wensen van en de mogelijkheden binnen de school. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de mogelijkheden van de in te huren docent(en). Er gaat, voordat er gastdocenten binnen de school aan het werk gaan, dus het nodige regel- en afstemmingswerk aan vooraf. De geluiden die we van de nu deelnemende scholen terugkrijgen zijn zeer positief: er wordt daadwerkelijk een stukje van de problematiek van het lerarentekort opgelost. Interesse? Neem voor meer informatie contact op met info@collage-almere.nl

Bij Stad & Natuur kunnen we je ook ontlasten door vaste thema's aan te bieden op school. Bijvoorbeeld één dag koken met alle groep. Maar ook voor de thema's techniek, wetenschap en natuur heeft Stad & Natuur een vaste groep gastdocenten. Hiermee kunnen we jullie een dag of een aantal vaste dagen in een periode ontlasten voor vast een tarief. Het aanbod zal toepasbaar zijn op alle leeftijden, zodat je ook flexibel bent om binnen een dag van groep te wisselen. Na de voorjaarsvakantie informeren we jullie hier nader over. Ben je nu al nieuwsgierig? Bel dan naar 036-5475050 of mail naar educatie@stadennatuur.nl.

Foto educatie