Meetresultaten Almere meet water overhandigd aan wethouder Luijendijk

De resultaten van het meetonderzoek zijn op maandag 7 november overhandig aan wethouder Luijendijk. Almere en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door onze stad ‘loopt’ water. De stad is omringd met water: een kustlijn van maar liefst 42 kilometer. Almere is gewonnen uit de Zuiderzee en ligt zo’n 5 meter onder zeeniveau. Almere en water horen bij elkaar. Voor de derde keer vond het project ‘Almere meet water’ plaats. In deze editie van ‘Almere meet water’ zijn er vooral scholieren en studenten betrokken bij het meten van de waterkwaliteit. Naast een kleine vaste groep vrijwilligers. Wat opviel is dat er bij het Noorderplassenstrand gemiddeld de laagste waarden nitraat/nitriet, ammonium en E.coli zijn gemeten. Overigens vallen alle meetlocaties binnen de gestandaardiseerde normen. Het jaarverslag van het project Almere Meet Water 2022 is binnenkort te lezen op www.almeremeetwater.nl.

Het is belangrijk dat we ‘samenwerken’ met het water voor een toekomstbestendige stad, met uitdagende opgaves als klimaatverandering, afnemende biodiversiteit, etc. Stad & Natuur, gemeente Almere, Waterschap Zuiderzeeland, Waterburgemeester Kevin van Drumpt, Aeres vmbo-mbo-hbo, Helen Parkhurst en OSG de Meergronden werken daarom samen in Almere meet water. Wethouder Luijendijk: “Ik vind het heel mooi om te zien dat dit project door zoveel verschillende partners en alle mogelijke soorten onderwijs en leerlingen samen is opgepakt. En, heel toepasselijk, je kunt ‘Almere meet water’ ook op z’n Engels lezen: meet als in ontmoeten of samenkomen. Dat onderstreept nog eens dat de verbinding met het water en bewustwording van het belang van schoon water heel belangrijk is.“

Naast dat scholieren en studenten aan het project hebben gewerkt, zijn er ook een aantal workshops gegeven. Kinderen hebben de Almere meet water doe-opdrachten gemaakt en zelf ook met een aantal experimenten meegedaan, waarmee ze kans maakten op een prijs. van alle ingeleverde doe-kaarten heeft Saya de kleurwedstrijd gewonnen. Nina is de winnaar van de doe-opdrachten.  

In Almere meet water 2023 wordt naast het meten van de waterkwaliteit ook water op straat en waterbeleving meegenomen. Ook wordt het project samen met het onderwijs verder geprofessionaliseerd, bijvoorbeeld door gebruik te maken van en het koppelen aan andere meetnetten.