Nog enkele schoolactiviteiten boekbaar

2013 was voor Stad & Natuur een mooi jaar met veel activiteiten voor scholen. Ook nieuwe activiteiten zoals de pilot “Struinen door het Oostvaardersbos” in samenwerking met Staatsbosbeheer en  Stichting Ark en de Energieles. Of de natuurdetective Jac. P. Struiner die al enkele scholen heeft bezocht. In 2013 bieden wij zoals u van ons gewend bent, weer veel activiteiten aan. U kunt nu ook nog inschrijven voor enkele activiteiten, zoals de doe-tentoonstelling met een luchtje 'Poepgoed' of de 'Buitenles Oostvaarders'. U ontvangt deze week nog een mailing met meer informatie van ons.

Via de digitale catalogus kunt u hier nog zelf een roostermoment voor uitzoeken. Klik dan links op bekijken/inschrijven jaarprogramma. Met uw inlogcodes zijn de vrije roostermomenten in te zien en kunt u zelf reserveren. Voor andere activiteiten of leskisten is er ook nog een enkele plaats vrij of kunnen we op verzoek roostermomenten bij maken. Interesse? Neem dan contact met ons op via educatie@stadennatuur.nl of 036 5475065 (in de kerstvakantie niet bereikbaar).