Succes van Playing for Success krijgt vervolg

Succes van Playing for Success krijgt vervolg

 

Playing for Success Almere is een enorm succes. Na in maart 2012 te zijn gestart met 12 leerlingen, hebben inmiddels ruim 2.500 leerlingen meegedaan. Playing for Success verzorgt naschoolse programma’s van 10 weken die kinderen helpen aan meer zelfvertrouwen. Met zo veel waardering kan een vervolg dan ook niet uitblijven. Op 31 januari wordt er opnieuw een samenwerkingsconvenant getekend door de betrokken partijen. Doordoor wordt naast de aantrekkelijke programma’s ook de financiële zekerheid van Playing for Success gegarandeerd.

 

Op donderdag 31 januari wordt het samenwerkingsconvenant getekend door de schoolbesturen ASG en Prisma, samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere, Onderwijsgroep Eduvier Lelystad, Stichting Stad & Natuur, KAF en betaald voetbalorganisatie Almere City FC. Met de ondertekening van dit convenant spreken de partijen af om de komende vier jaar samen verder te investeren in Playing for Success Almere. Susanne Olivier, bestuurder bij ASG en voorzitter van het bestuur van Playing for Success Almere, is blij met deze vervolgstap: ”Dat zoveel partijen zich weer voor een langdurige periode aan Playing for Success binden zegt veel over het vertrouwen dat wij hebben in deze vorm van onderwijs.”

 

Playing for Success is actief op 4 locaties en wordt aangeboden aan leerlingen in het basis- en het voortgezet onderwijs, en leerlingen uit het speciaal onderwijs. Het concept staat voor actief en betekenisvol onderwijs in een WoW omgeving. Ook worden lerarenteams geschoold in actief en betekenisvol onderwijs, wat het kenmerk is van de organisatie. Leraren en leerlingen werken en leren op basis van een positieve levenshouding. Leraren benoemen wat de leerling goed doet. Playing for Success focust zich sterk op de succeservaring van de leerling: de wow-factor van het actief en betekenisvol leren.

 

Op de plek waar het allemaal begonnen is ondertekenen de partijen op donderdag

31 januari om 15:30 uur het convenant, namelijk de locatie van Almere City FC (in het  Playing for Success leslokaal aan de Competitieweg 22). Algemeen directeur John Bes vindt dat de voetbalclub ook een maatschappelijke taak heeft en die serieus moet nemen. “Met Playing for Success kunnen wij iets terugdoen voor de grote steun die wij van de Almeerse samenleving krijgen”.

 

Na het tekenen van het convenant gaan de bestuurders, samen met Playing for Success kinderen, persoonlijk ervaren wat actief en betekenisvol onderwijs inhoudt.