Wilderniservaring dichtbij school

Staatsbosbeheer biedt voor een aantal groepen 6, 7 en 8 nog de gelegenheid om in juni een excursie bij de Oostvaardersplassen bij te wonen.  Laat deze kans niet voorbij gaan en bel voor 20 april met 036-5475052 om een datum vast te leggen.

Staatsbosbeheer verzorgt een voorbereidende les op school en begeleidt de buitenactiviteit, waarbij de kinderen allerlei onderzoekjes gaan doen.Het draait vooral om natuur ontdekken en beleven met alle zintuigen. Loepjes, verrekijkers en andere materialen zijn aanwezig. Leerlingen kiezen uit opdrachten als ‘bouw je eigen natuurbrug’, ‘waterdiertjes’, ‘geuren vangen’ en sporen zoeken’, en nog veel meer. De buitenles duurt ongeveer 2 uur.